Filtrer les éléments par date : mardi, 14 juin 2022
mardi, 14 juin 2022 19:48

Jirama Nosy be : Planning délestage

Jirama Nosy be : Planning délestage

 

Publié dans Fil info

Nihaona tamin’ny mpanao gazety tao amin’ny foiben-toeran’ny JIRAMA Faravohitra ny Tale Jeneralin’ny Jirama Rivo Radanielina androany maraina ny talata 14 jona 2022, nitondra fanazavana ny amin’ny antony mahatonga ny delestazy ankehitriny.

Nambarany fa olana ara-pamatsiana solika no fositr’izao delestazy izao.

Naneho ny fialantsiny amin’ny Vahoaka mpanjifa ny tale Jeneralin’ny Jirama noho izao fotoan-tsarotra lalovan’ny orinasa izao, izay notsindriany kosa anefa fa tsy haharitra izany.

Miezaka mikaro-bahaolana ny amin’izany ny Jirama izao, hoy izy, izay nilazainy fa hihena io fahatapahan-jiro io ato ho ato.

Publié dans Vaovao

Entina eto amintsika ny fanehoan-kevitr'ireo Vondron'ny mpamboly sy mpanondrana lavanila eny ifotony :

Mandalo fotoagna sarotro ny sehatra lavanila amin'izao fotoagna izao.
Misy andian'olo vitsy te hagnano monopole, hitagna manôkagna io filière io, karaha nataondreo amin'ny filière Litchi.

Misy taratasy nomanin'olom-bitsy, ireo mpanondrana lavanila lehibe maromaro mitady fomba anapotehana ireo mitovy asa aminy.

Teboka vitsivitsy no asongadina :

Mila ahenandreo 30-35 ihany ny isan'ny mpanondrana lavanila, na exportateurs, dia ry zareo ao amin'ny Conseil National de la Vanille, na CNV, ihany no mifidy azy ireo. Izay tsara marihigny fa olo mpikambana CNV reo tsy nofidiagna fa zareo fo nanondro vatagna.

Publié dans Economie

Andrianiaina Jean Germain no Tale Jeneraly vaovao ny ADEMA. Notanterahina ny 13 jiona 2022, teny amin’ny birao foiben’ny orinasa ADEMA Ivato, ny lanonana, fanolorana sy fametrahana azy amin’ny fomba ofisialy, teo ambany fiahian’ny Ministera ny Fitaterana sy Famantarana ny Toetr'andro.

Raha nitàna ny andraikitra maha Tale mpisolo toerana nandritran’ny herintaona sy efa-bolana, ary niatrika ny tomban’ezaka izay nataon’ny filankevi-pitantanan’ny orinasa ADEMA, ny 09 jiona lasa teo, Andriamatoa Andrianiaina Jean Germain, dia tapaka fa izy no hitantana indray ity orinasa ity mandritra ny dimy taona manaraka.

(Jereo Sary Tohiny)

Publié dans Tselatra

Nihaona tamin'ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena Frantsay, Sébastien Lecornu, ny Minisitry ny Fiarovam-Pirenena Malagasy, ny Jeneraly Richard Rakotonirina, nandritra ny fitsidihany sy fivahinianany ao amin'ny fampiratiana « Eurosatory 2022 », ao Paris.

Voaresaka tamin’izany ny fanamafisana ny fiaraha-miasa ara-tafika eo anivon’ny roa tonta, mba hanatsarana ny fampitaovana ireo miaramila Malagasy, hampitomboana ny vokatra tsara amin’ny asa hatrehany eny anivon’ny Vahoaka.

Ao anatin’ny fanavaozan-drafitra tanteraka ny Tafika Malagasy ankehitriny, mifanindran-dalana amin’izany ny fivoaran’ireo fitaovana ampiasaina mba hanantaterahina ireo iraka ankinina aminy, ho fiarovana ireo vahoaka sy ny fananany.

Publié dans Politique

14 juin : Journée Mondiale des donneurs de sang

 

Publié dans Fil info

Nolaniana teny anivon'ny Antenimieram-pirenena omaly alatsinainy 13 jona 2022 ny fanitsiana ny Paik'ady momba ny fehezan-dalàna famaizana, na ny code de procedure pénale, indrindra ao amin'ny andininy faha 514, entina hiarovana ireo Préfet, lehiben'ny distrika, ary ireo Ben'ny tanàna amin'ny mety fanenjehana azy ireo, amin'ny heloka mety ho vitan'izy ireo, mandritra ny fotoam-piasany.

And 514 (Vaovao), (Misaotra ireo namana mpahay lalàna nanome ny dika malalaka).

"Rehefa ny préfet, ny préfet de police, ny lehiben'ny distrika na ny lehiben'ny boriboritanim-panjakana dia mety ho voapanga amina heloka bevava na heloka tsotra, natao teo ampanatanterahana ny asany, ny fanenjehana dia tsy azo alefa raha tsy misy alalana avy amin'ny Tonia mpampanoa ambony ny Fitsarana ambony, sy rehefa avy nampandre ny Minisitra misahana ny atitany.

Rehefa ny Ben'ny tanàna na ny lehiben'ny faritra, dia mety ho voapanga amina heloka bevava na heloka tsotra natao teo ampanatanterahana ny asany, ny fanenjehana dia tsy azo alefa raha tsy misy alalana avy amin'ny Tonia mpampanoa ambony ny Fitsarana ambony, sy rehefa avy nampandre ny Minisitra misahana ny fitsinjaram-pahefana".

 

Publié dans Politique

Pilo kely atoandro : Aiza ho aiza moa izany ny niafaran'ilay pisy n'omby ?

Mazotoa homana
Patrick

 

Publié dans Pilo kely

200 ny tranga vaovao Covid-19 tao anatin’ny herinandro farany tamin'ireo fitiliana vita, raha toa ka 101 izany herinandro lasa.

Analamanga, Atsinanana ary Vakinankaratra no ahitana tranga maro.
Tsy nisy ny namoy ny ainy, saingy 283 ireo mbola manaraka fitsaboana.

(Jereo Sary Tohiny)

Publié dans Tselatra

Atao etsy amin'ny Parvis Analakely anio 14 jona 2022 ny fankalazana ny andro manerantany ho an'ny Mpanome rà.

Ny Centre Régional de la transfusion sanguine Analamanga, misahana ny resaka Fanomezan-drà ho an'ny hopitalim-panjakana, na ireo clinique privée eto Antananarivo sy Manodidina moa no miandraikitra izany, eo ambany fiahian'ny Tale rezionalin'ny fahasalamam-bahoaka, ramatoa RAHARIMAMONJY Laliarisoa sy ny Governoran'ny Faritra Analamanga Hery RASOAMAROMAKA.

Ity hetsika ity dia anentanana ny rehetra amin'ny fanomezan-drà maimaimpoana amonjena ireo izay mila izany.

Ny Centre Régional de la transfusion sanguine Analamanga, dia manome rà ihany koa ireo ivotoerana CRTS hafa manodidina izay mila izany, rehefa tsy manana rà izy ireo.

Publié dans Vaovao
Page 1 sur 2