Filtrer les éléments par date : samedi, 17 juillet 2021

Volam-panjakana : Fitsinjarana ny tolo-bidy nolaniana isam-paritra ny taona 2019

Région - Montant - %

- Centrale 1 742 130 514 683,18 = 92,86%

- Alaotra Mangoro : 26 908 832 905,37 = 1,43%
- Amoron'Imania : 3 119 705 554,49 = 0,17%
- Analamanga : 26 129 265 949,54 = 1,39%
- Analanjirofo : 1 983 073 150,66 = 0,11%
- Androy : 1 033 093 134,84 = 0,06%
- Anosy : 4 906 897 375,40 = 0,26%
- Atsimo Andrefana : 5 436 780 826,72 = 0,29%
- Atsimo Atsinanana : 1 742 901 267,38 = 0,09%
- Atsinanana : 7 445 656 989,80 = 0,40%
- Betsiboka : 1 820 488 347,70 = 0,10%
- Boeny : 8 150 085 949,93 = 0,43%
- Bongolava : 2 370 844 269,42 = 0,13%
- Diana : 6 864 428 033,05 = 0,37%
- Haute Matsiatra : 9 237 273 626,88 = 0,49%
- Ihorombe : 1 417 614 406,15 = 0,08%
- Itasy : 3 245 815 164,00 = 0,17%
- Melaky - 1 630 219 672,65 = 0,09%
- Menabe : 2 234 354 276,00 = 0,12%
- Sava : 3 641 488 806,73 = 0,19%
- Sofia : 3 870 691 050,49 = 0,21%
- Vakinankaratra : 6 554 970 766,01 = 0,35%
- Vatovavy Fitovinany : 4 272 001 351,91 = 0,23%

Total général 1 876 146 997 558,30 = 100,00%

(STATISTIQUE 2019 DES MARCHES
Répartition des Marchés par Région - Montant TTC en MGA
Source : SIGMP)

Publié dans Politique