Pilo kely

  • mardi, 20 septembre 2022 21:03
  • Sary nindramina

  No comment

  Pilo kely : No comment Bonne nuit aby e.Patrick  
  Lire la suite ...
  • lundi, 19 septembre 2022 20:27
  • Sary nindramina

  Tsy mba misy Rakitra ny azy

  Pilo kely nindramina : Tsy mba misy Rakitra ny azy. Tafandria mandry abyPatrick
  Lire la suite ...
  • dimanche, 11 septembre 2022 22:36

  Sarotra be ve ny misaotra ny teo aloha

  Tsy misy asam-panjakana vita irery, ny mpitondra mifandimby, lovain'ny aty aoriana ny nety sy ny tsy nety nataon'ny teo aloha. Raha nisy vitan'ny teo aloha, na dia ny plan fotsiny aza, ny étude izay aman-taonany no anaovana izany, raha lalana no resahina, ny fikarohana vola sy izay mety findramam-bola, satria taona maro ihany koa no ahavitana izany, dia omena voninahitra sy fisaorana izay nahavita, ahitsy kosa izay tsy mety, azo ampiana na ovaina arak'izay tiana ihany koa. Tsy mety kosa ny mifanaratsy sy manambany olona, indrindra ireo filoham-pirenena teo aloha.Tsy maintsy hifarana ihany koa ny fitondrana, na ho aingana na ho ela, misy ny tsara, tohizan'ny aoriana indray, ary misy ny tsy mety arenin'ny manaraka, dia miroso hatrany ny firenena. Tsy fifaninana iza no nahavita betsaka akory ny raharaham-pirenena, fa andraikitra ankinin'ny vahoaka, izay anadinana aoriana, fa naninona no ireto ihany no vita, nankaiza ny vola rehetra. Tafandria mandry.Patrick  
  Lire la suite ...
  • jeudi, 08 septembre 2022 08:31
  • Sary nindramina

  Mianara tantara

  Fahiny tamin'ny andron'ny Faraona tany Egypta, dia niravaka nanemotra ny rindrim-pasana, na pyramide, ny volamena. Mitazona eo an-tratra lefona vy kosa ny mpanjaka nodimandry. Ny volamena tokoa manko no hita talohan'ny vy, ka saro-bidy kokoa izany ny vy, ka ny volamena mora vidy, no natao temotra rindrina, fa ny vy saro-bidy no lasa noravahina. Taty aoriana vao hita fa maro sy mitobaka kokoa ny vy, noho ny volamena, ka nanjary saro-bidy sy lafo noho ny vy indray ny volamena. Tamin'ny andron'ny Faraona moa efa nikiraro ny olona, ary efa natsaka tanaty vovo, efa nahay nanamboatra lalana sy trano miezinezina. Isika Malagasy mbola ampianarina, ary mbola mankalaza andro iraisam-pirenena amin'ny fanasana tanana, mbola betsaka ireo tsy mikiraro, ny 75% mbola tsy misotro rano madio avy any anaty vovo. Tara 2000 taona isika izany, ka ho gaga ve raha nosoloina bolongam-by, izay saro-bidy kokoa amin'ny fotoan'androtsika 2000 taona lasa, ny volamena tao anaty coffre Minisitry ny harena an-kibon'ny tany? Na ny Praiminisitra nisolo toerana vonjimaika ny minisitry harena an-kibon'ny tany aza, tratran'ny masobe tsy nahita, fa namiratra teo imaso ity bolongam-by saro-bidy. Soava ny andro e.Patrick  
  Lire la suite ...
  • mercredi, 07 septembre 2022 07:25
  • Sary nindramina

  Pilo kely maraina : Alohan'ny mitatao vovonana hatrany ny fananganan-tsaina

  Malagasy isika, misy Hasiny ny Tany sy ny Saina. Ny maraina misandratr'andro, alohan'ny amin'ny 12ora, hatrany ny fampakarana Sainam-pirenena. Tokony ho entitra ny Foloalindahy amin'izany, na ny fanajana ny fombafomba rehetra atao amin'izany, na ny lokon'ny Sainam-pirenena. Ny antsika anefa dia miroron'andro, eny amin'ny alina mihitsy indraindray, ka ahagaga ve raha mirorona avokoa ny zavatra atao, misy aza miafara faty olona ny zava-mitranga. Raha misy hetsika tiana atao ny tolak'andro na ny alina, dia akaro mialoha ny Sainam-pirenena, dia mitohy ny lanonana na ny hetsika amin'ny hariva na amin'ny alina. Soava ny andro.Patrick (Sary nindramina, sekoly miezaka hatrany)  
  Lire la suite ...
  • samedi, 03 septembre 2022 06:51

  Gasy tia merci prezida

  Merci TsirananaMerci RatsirakaMerci ZafyMerci RavaloMerci RajaoMerci Rajoelina Na nomena io vola io, izay misy tambiny foana, na trosa io, na vola Malagasy madiodio, dia mpitantana sy mpanatanteraka ihany ny Filoha. Isaorana tokoa izy ireo nanatanteraka ny asa, fa ny vola dia an'i Malagasy nanao koti kota tamin'ny alalan'ny hetra nalaina taminy, na mbola ho takiana aminy sy ny taranany raha trosa, ka tokony Merci ho an'ny Gasy mpandoa hetra izany. Ny fiteny izany dia hoe : izay ihany ve no vita tamin'ilay vola nanaovanay koti kota, avoay ny kaonty, toa tsy fantatra ohatrinona no nanamboarana io lalana na fotodrafitrasa io? Bon week-end.Patrick
  Lire la suite ...
  • vendredi, 02 septembre 2022 19:46

  Ahiana hiaka-pidy ny Lafarinina

  Mametraka fanahiana ireo mpanafatra PPN, indrindra fa ny lafarinina, satria araky ny fomba fanao eo anivon'ny fadin-tseranana, dia misy fihaonana eo amin'ireo mpanafatra entana sy ny ladoany, hamaritana ny vidiny ametrahana ny fitataovana hetra, na ny valeur concertée. Mandritra izany fihaonana izany no hilazan'ny mpanafatra ny vidin'ny entana hafarany, ary eo koa ny ladoany no mamaritra ny teti-bidy farany ambany ekeny isaky ny vokatra sy entana hafarana, ka dia amin'izay teti-bidy voafaritra izay no hakana ny haba. Mazava ho azy, fa tataovan'ny mpandraharaha mpanafatra entana amin'ny masokarena, izay mihatra amin'ny vidin'ny entana izany hetra sy haba izany. Miahiahy arak'izany ireto mpanafatra lafarinina, fa te hampiakatra ny haba sy hetra tataovana amin'ny lafarinina indray ny fadin-tseranana izay mampiantso fihaonana eo amin'ireo mpanafatra entana sy ny fanjakana ny zoma 09 septambra 2022 ho avy izao. Tafandria mandry.Patrick  
  Lire la suite ...
  • mardi, 30 août 2022 08:11
  • Sary nindramina

  Dia lasa tsy nanao veloma ve ?

  Fantatra fa tsy eto an-toerana ankehitriny ny ambasadaoron'i Frantsa Christophe BOUCHARD, ary efa fantatra ny andimby azy M. Arnaud GUILLOIS, conseiller des affaires étrangères hors classe, araka ny fanendren'i Lafrantsa azy ny 19 aogositra 2022. Ny fombafomba diplomatika moa dia tonga miarahaba, mametraka ny taratasy fanendrena izay efa ankatoavin'ny Firenena mpandray, ary rehefa hanainga kosa, raha tany milamina sy fifandraisana nilamina, dia mampilaza ary manao veloma. Raha ny akom-baovao moa dia nihaona tany Lafrantsa ny Filoha malagasy Andry Rajoelina sy ny Filoha Frantsay Emmanuel Macron, izay samy tsy nisy nanao fampahafantarana mialoha an'izay fihaonana izay.
  Lire la suite ...
  • dimanche, 28 août 2022 20:14

  Gasy tia tantara angano

  Kolotsaina malagasy mihitsy ny angano, ary hita izany amin'ireny fanarahana tantara mitohy amin'ny radio ireny. Misy ny tsy misakafo mihitsy miandry ny tantara amin'ny 1ora5min, mbola manaraka ilay amin'ny 9ora alina indray ny hariva. Tsy andry mihitsy koa ny ampitso hiainoana ny tohiny, misento kely rehefa vita sy tapaka ny tantara ka mandeha ny hoe hitohy rahampitso. Raikitra ny adi-hevitra eo amin'ny samy mpiara-mihaino izay mety ho tohin'ny tantara. Dia gaga ve raha hitantaran'ny mpitondra tantara sy angano, dia vao maika miandry izay tohiny, nefa fantatra tsara fa tantara noforonina sy angano tsy marina, mba tsy hilazana fa lainga nalahatra no lalaovina. Tafandria mandry e.Patrcik  
  Lire la suite ...
  • mercredi, 24 août 2022 22:10

  Nahoana no tsy ampitoviana ny zaza malagasy mandeha mianatra

  Milaza mazava ny Lalampanorenana : Andininy 24.- Mandamina fanabeazam-bahoaka maimaimpoana sy takatry ny rehetrahidirana ny Fanjakana. Ny fampianarana ambaratonga voalohany dia tsy maintsy ataon’ny rehetra. Raha atao teny mahitsy izany, dia hiantohan'ny fanjakana feno ny fampianarana rehetra hatreo amin'ny kilasy T9 na 3ème, satria nataony hoe tsy maintsy ary mamimaimpoana. Ka na mpianatra amin'ny sekolim-pajakana io izany, na mpianatra eny amin'ny sekoly tsy miankina dia adidin'ny fanjakana ny miantoka farafaharatsiny ny fitaovam-pianarana itovian'ny rehetra.
  Lire la suite ...
Page 1 sur 30