Editorial

  • jeudi, 22 octobre 2020 08:53
  • Tahirin-tsary

  Politika: Mpitondra fanjakana manongam-panjakana

  Matetika izay manongana ny Filoham-pirenena na ny fahefana Mpanatanteraka ihany no enjihina ho mpanongam-panjakana. Ny Lalampanorenana milaza mazava ireo Andrim-panjakana hiorenan'ny Fitondrana: "Andininy 40.- Ireto avy ny Andrim-panjakana :- ny Filohan’ny Repoblika sy ny Governemanta ;- ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona ;- ny Fitsarana Avo momba ny LalàmpanorenanaNy Fitsarana Tampony, ny Fitsarana Ambony sy ireo fitsarana miankina aminy ary koa ny Fitsarana Avo no manatanteraka ny asam-pitsarana." Ka izay miezaka manongana ny iray amin'ireo izany dia mpanogam-panjakana. Ny Mpitondra Mpanatanteraka ankehitriny dia hita mazava, ary nolazainy ampahabemaso fa hanafoana ny Antenimieran-doholona. Nanao letrezana tamin'izany izy, fa nosakanan'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana, izay manana adidy hiaro ny Andrim-panjakana.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 21 octobre 2020 10:12
  • Photo Net

  Sénat : Le projet de destitution de Rivo Rakotovao n’a pas fait long feu

  Le Parlement de Madagascar est en pleine deuxième session ordinaire depuis mardi. Il s’agit de la dernière pour les sénateurs en exercice dont le mandat expirera en février 2021. Le projet de destitution du Sénat était l’un des faits ayant marqué la vie de cette institution cette année.Auguste Philippe Randrianandrasana, sénateur de Madagascar élu pour la province de Fianarantsoa, s’est levé pour diriger une fronde anti-Rakotovao à cette fin. Dès janvier, la faction a mené une intense campagne médiatique pour préparer l’opinion.Des soi-disant occurrences d’irrégularité ont été étalées au grand jour pour reprocher le bureau permanent de la Chambre haute du Parlement.
  Lire la suite ...
  • lundi, 19 octobre 2020 07:40
  • Tahirin-tsary nindramina

  Mety mahasoa anao: Ahoana fanamboarana Godrogodro

  Hivadika taranja kely isika androany, ahoana ny fanamboarana Godrogodro. Tsy dia anisy fatrany isika fa izay hitanao mahampy anao no lanjalainjainao. 1- La farine vary Mividiana la farine vita amin'ny vary 1kg ampy 6 personnes.Afaka amboarinao koa anefa izany. Mangalaha vary fotsy voahofa sy voatsipona tsara, aza mampiasa vary stock. Sasao tsara, lomy rano kely ao. Esory ny ranony dia ataovy anaty sahafa dia amaino. Rehefa maina dia totoy amin'ny laona, dia ampandalovy amin'ny tamis. 2- Ranom-banio Ny tsotra indrindra dia mividy lait de coco en boite, misy eny amin'ny épicerie na centre commercial, 1 dia ampy mety 33cl eo izy io.
  Lire la suite ...
  • samedi, 17 octobre 2020 13:39

  Mety mahasoa anao: Ahoana ny fanamboarana prise terre

  Fampahafantarana ahafahanao manara-maso ny asa ihany no omena eto, mangalaha hatrany matihanina raha tsy hainao fa mahafaty ny resaka herinaratra. Inona ny antsoina hoe Prise terre, inona no ilana azy? Ny prise terre dia tena ilaina ho fiarovana ny ain'ny mpampiasa sy ny fitaovana ampiasaina amin'ny herinaratra. Raha tsiahivina dia ny herinaratra tonga ao amintsika raha Jirama, dia 220V courant alternatif, izany hoe misy fil iray Phase (io no mitondra courant, na ilay mirehitra ny tourne-vis testeur), ary ny iray Neutre, io raha kasihina tsy misy courant. Mitovy tsy misy valaka ihany koa raha mampiasa panneau solaire misy Convertisseur, ka efa lasa courant alternatif 220V ilay courant continu 12-18V novokarin'ny Panneau solaire.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 16 octobre 2020 11:17
  • Sary nindramina

  Fitsinjaram-pahefana : Ankasitrahako ny fanomezana lanja ny Governoram-paritra

  Mety ary ankasitrahako ny fihaonana matetika, na mivantana na vidéo-conférence amin'ny Filoham-pirenena, ny Praiminisitra sy ireo Governoram-paritra. Omeo azy ireo ny fahefana sy ny teti-bola ampandrosoana ny faritra. 50% tetibola omeo ny Fokontany25% omeo ny Kaominina15% omeo ny Faritra10% Foibe Ny Foibe, mpanara-maso, mpitari-dalana, mpanofana, mpanasazy izay mangalatra sy be kolikoly. Mankasitraka.Patrick  
  Lire la suite ...
  • mardi, 13 octobre 2020 13:04
  • Photo Archives

  Le prix Nobel de la paix décerné au PAM

  Le prix Nobel de la paix a été cette année décerné au Programme Alimentaire Mondial (PAM) des Nations unies pour "ses efforts de lutte contre la faim, pour sa contribution à l’amélioration des conditions de paix dans les zones de conflits et sujettes à la famine". Le Comité norvégien du prix Nobel a annoncé la nouvelle vendredi dernier. Pour David Beasley, le directeur général du PAM, le décernement du prix est une reconnaissance envers les fonctionnaires de l’agence onusienne qui ont sacrifié leurs vies en secourant les victimes des guerres. Chaque jour, ses équipes volent à la rescousse de quelque 100 millions d’enfants, de femmes et d’hommes en proie à la faim à travers le monde. La planète compte environ 690 millions de personnes à la merci de la faim.Les actions du PAM contribuent à l’amélioration des conditions de paix.
  Lire la suite ...
  • lundi, 12 octobre 2020 11:13
  • Photos net illustration

  Décentralisation : Les conseillers souvent snobés

  Les conseillers sont souvent ignorés, voire snobés dans le cadre de la décentralisation à Madagascar. La création de l’Associations des jeunes maires Analamanga (AJMA) et de l’entité similaire pour Toliara à la veille des sénatoriales en est une preuve évidente. Les initiateurs de cette entreprise auraient peut-être pensé que les maires sont les seuls détenteurs du pouvoir au niveau communal. Les conseillers sont pourtant les véritables administrateurs des communes, des régions et des provinces, qui constituent les collectivités territoriales décentralisées (CTD) de la République de Madagascar aux termes de l’article 3 de la Constitution. Le paragraphe premier de l’article 143 de la loi fondamentale le reconfirme en stipulant que les CTD de la République sont les communes, les régions et les provinces.
  Lire la suite ...
  • mardi, 06 octobre 2020 11:26

  Mety mahasoa anao: Ahoana ny installation interrupteur tsotra sy va-et-vient

  Courant alternatif 220V no resaka eto. Fampatsahivana: Ny courant alternatif dia misy pôle na fil roa, ny iray Neutre (na - raha courant continu toy ireny anaty fiara na batterie 12V ireny), ary ny pôle na fil iray "Phase" (na +). Maka testeur tourne-vis ireny, dia izay mirehitra ny lampe no Phase. Misy fitaovana hafa ihany koa azo hijerena azy raha manana multimètre. Ny Phase sy ny Terre tokony anome 220V ihany koa raha tsara ny prise Terre. Ny Neutre sy ny Terre tokony tsy misy tension. Ny asan'ny interrupteur izany dia mpanapaka na mpandeha ny Phase, fa ny Neutre avy dia mandeha mivantana any amin'ny ampoule. Tsy tokony hisy Neutre mandehandeha mihitsy izany ao anaty interrupteur. Raha misy ampoule maromaro tiana hiaraka hirehitra na maty, dia atao en parallèle aloha ireo ampoule maromaro ireo, izany hoe ampifandraisina ny samy Phase, ary ampifandraisina ny samy Neutre, dia ny Neutre avy dia ampifandraisina mivantana amin'ny Neutre principal, ary ny Phase kosa tapahan'ny interrupteur alohan'ny ampifandraisana azy amin'ny Phase n'ilay ampoule voalohany.
  Lire la suite ...
  • lundi, 05 octobre 2020 09:35

  Covid-19: Inona no mbola atahorana azy?

  Crédible kokoa ilay message raha nampanaovina arovava orona ireto mpanatrika marobe tsy manaja elanelana 1m ireto nandritra ilay fandaharana niainga avy any Tolagnaro. Ianao manome toro-marika hoe tsy maintsy manao aro vava orina, nefa ireto olona asehonao miaraka aminao tsy misy manao na iray aza. Ianao nilaza fa fanefitra ny CVO+, mametram-panontaniana ny rehetra hoe, efa misy izany ny fanafody sy fanefitra, ka inona no mbola atahorana io aretina io, ka nahoana no tsy vahana ny hamehana ara-pahasalamana. Mirary soa e.Patrick
  Lire la suite ...
  • samedi, 03 octobre 2020 08:41
  • Sary nindramina Mvola

  Carte Visa Mvola: Tena tsara ny firosoana amin'ny payement électronique

  Anisan'ny ventin-teniko mandrakariva ny firosoana amin'ny payement électronique toy ny banking money, carte électronique. Mahafaly ny firosoan'ny Mvola amin'ny fanomezana tolotra Carte Visa international, izay ahafahana maka vola na aiza na aiza maneran-tany amin'ny alalan'ny distributeur automatique Visa. Tsara ihany koa ny fahafahana mampiasa ilay carte Mvola amin'ny fividianana entana amin'ireo mpivarotra manana terminal Visa TPE, sady mampihena ny tsy fandriam-pahalemana ireny satria lavitry ny fikirakirana vola be an-tanana. Tsara ihany koa ny carte Mvola satria afaka hividianana entana na service amin'ireo mpivarotra eny amin'ny internet na vente en ligne.
  Lire la suite ...
Page 8 sur 81