Editorial

  • mardi, 10 novembre 2020 17:27

  Mety mahasoa anao : Ahoana ny fanamboarana zaridaina eny ambony tafo

  Ho an'ny ety an-tanandehibe, dia lafo ny vidin'ny tany, ka mety zara raha ny trano ihany no azo ahorina, na te hanana trano hafa ihany koa. Azo atao tsara izany ny manisy zaridaina maitso, misy voninkazo, misy hazo fihinamboa, na salady, na tomate, na ovy. Atsangana ny trano, tsy maintsy misy fototra mafy sy mahazaka tsara, misy poteaux sy poutres béton armé. Rehefa tonga amin'ny rihina farany, dia asiana dalle 10cm ny hateviny, ka ny plafond avy ato ambany dia marindrano amin'ny maha plafond anatiny azy, fa ny ao ambony kosa dia asiana pente kely manary rano, ary hodidinina poutre béton armé ihany koa, sady ceinture farany iny. Ny tanjona izany dia azahoana bac à fleur ngeza be, izany hoe ohatran'ny piscine kely eo amin'ny 30-40cm eo ny alaliny, ka manary rano midina. Ery amin'ny pente farany ambany,dia asiana Tuyau PVC-60 anariany rano, ka iny tuyau iny dia taritina ao amin'ny gouttière na chéneau mpitaty rano.
  Lire la suite ...
  • lundi, 09 novembre 2020 10:02

  Fampianarana: Fototry ny Firenena iray

  Misy fitenenana malaza hoe "Raha tiana ho potehina ny firenena iray, dia poteho ny fampianarana ao aminy", ary miampy ny hoe "Habadoy ny mponina ao", sy ny hoe "Poteho ny kolo-tsaina sy ny tantarany". Ny Malagasy dia tia mampiana-janaka, nefa tia mifidy mpitondra tsy nianatra.Toa mifanipaka ihany raha ny fijery ivelany. Ny tanora dia maka modely ireo olona lazaina fa tafita eo amin'ny fiaraha-monina, na mpanan-kanto io, na mpanao fanatajahan-tena, na olona mpanefoefo manan-karena ivelany. Matetika anefa ireny olona misongadina ireny, dia olona noheverina fa resy tantereka teo amin'ny fiaraha-monina, fa noho ny ezaka nataony, na noho ny antony maro dia tafavoaka ka dia malaza. Mety olona tsy nianatra firy matetika. Maro ihany koa ireo mpanao politika, na mpitondra, eny hatramin'ny député, minisitra, filoham-pirenena no tsy manana mari-pahaizana firy, fa tafita tamin'ny fiaraha-monina dia lasa modely, ary mamin'ny olona. Ireny anefa dia azo singanina anatin'ny maro, ka tsy azo atao filamatra na fitaratra, satria singa vitsy mihavaka na maningana ihany izy ireny.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 06 novembre 2020 16:00

  Rova Manjakamiadana : Aza disoana ny tantara

  Isaorana ny mpitondra izay nanarina sy nanamboatra ny Rova Manjakamiadana izay may, isaorana ihany koa ireo rehetra nanome tanana sy nanome vola anaovana izany. Vakoka Malagasy, ary Vakoka fantam-pirenena maro io Rova io. Ny tantara kosa no tokony hapetraka tsara.Rovan'ny fanjakana Merina ny Rova Manjakamiadana, fa tsy Rovan'ny fanjakana Malagasy, na tiana afohezina hoe Rovan'i Madagasikara.Rovan'i Malagasy izy, amin'ny maha vakoka iombonana azy, toa ireo Rova isaky ny Faritra, izay an'i mpanjaka sy ny foko misy isam-paritra. Hajaina, omena Hasina sy ny toerana tokony hisy azy avy tsirairay. Raha misy vakoka, na fanaka, na satroboninahitra ao anatiny, toa ity naverin'i Frantsay aty amintsika ny an'i Ranavalona III ity, izay mpanjaka teto Imerina, dia vakoka an'ny Malagasy rehetra, fa tsy "Fiandrianam-pirenena" akory.
  Lire la suite ...
  • mardi, 03 novembre 2020 15:41
  • Sary nindramina

  Fantatrao ve : Ahoana ny fifidianana filoham-pirenena amerikanina ?

  Atao androany 03 novambra ny fifidianana izay ho filoha amerikanina. Hifaninana amin'izany ny filoha amperinasa Donald Trump, Repoblikanina, sy Joe Biden avy amin'ny antoko Demokraty. Amerika dia firenena manana rafitra federaly, izay ikambanan'ireo Etats fédérés miisa 50, izay voamarika kintana 50 amin'ny sainam-pirenena amerikanina. Miaraka lany izany ny Filoha amerikanina sy ny filoha lefitra iray miaraka aminy (Ticket). 1- Iza ireo mpifidy Mpifidy vaventy 538 no mifidy izay ho Filoham-pirenena amerikanina, izay mitovy isa amin'ireo mandrafitra ny Congrès, 435 représentants (toa ny solombavam-bahoaka) ary 100 senatera, miampy mpifidy vaventy 3 ho an'ny District de Columbia (Whashington DC).Izany hoe izay isan'ny représentant sy isan'ny senatera ao amin'ilay Etat no isan'ireo Mpifidy vaventy na Grand électeur fidiana ao amin'io Etat fédéré io.
  Lire la suite ...
  • lundi, 02 novembre 2020 08:10
  • Sary nindramina fanehoana

  Halatra taola-paty: Sera an-javony

  Tsy mbola nahitana fanazavana mihitsy ity resaka halatra taola-paty ity. Betsaka anefa ny tranga, ary maro ihany koa ireo voasambotra, fa hatreto tsy hita ny ati-doha, na ireo mpividy izany. Raha ny fanadihadiana natao dia maro ireo tsaho manodidina ity resaka ity, ka mahatonga ny olona mino fa ho vola be io taolana io, ao ny milaza fa ny taolan-dava no tsara. Misy ny milaza fa ny vahiny any ivelany no mila azy io, anaovana fanafody, na akora fanatsarana tarehy, sy ny resaka maro hafa. Ny mahagaga anefa dia maro ireo taolana any amin'ireny firenena nahitana ady an-trano toa ny Rwanda, feno taolana tsy hita aza izay asiana azy, faty tsy fantatra tompo ka dia nasavovona tsy hita ariana, ary tsy misy mividy.
  Lire la suite ...
  • samedi, 31 octobre 2020 13:08
  • Sary fampiaingoana nindramina

  Fananan-drano : Firenena nosoavin’Andriamanitra i Madagasikara

  Anisan’ny firenena manan-karena amin’ny lafiny fananan-drano i Madagasikara. Mahatratra 1 486 milimetatra ny fitambaran’ny taham-pihavian’orana isan-taona manerana ny nosy, raha tsy misy afa-tsy 912 milimetatra ny an’i Frantsa, ohatra, ary 211 ny an’i Maraoka, araka ny fanadihadihana iray nataon’ny Banky iraisam-pirenena. Mirotsaka eo anelanelan’ny volana novambra sy aprily ny 90 isan-jaton’ny ranon’orana eto amin’ny nosy.Mitotaly 14 186 tapitrisa metatra toratelo isan-taona ny fitambaran’ny rano ananan’i Madagasikara.Ety ambonin’ny tany ny 10 424 tapitrisa metatra toratelo amin’ireo, ary ao anaty tany ao kosa ny 3 630 tapitrisa metatra toratelo.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 28 octobre 2020 08:32
  • Sary Gasypatriote Sambava

  Vanille: SOS SAVA

  Tapaka ambozogno (tapa-tenda). Tsy misy teny hafa mahadika ny zava-misy aty amin'ny faritra SAVA (Sambava Antalaha Vohemar Andapa) ankehitriny, izay faritra foibe mpamokatra lavanila, vokatra 99% fanondrana any ivelany, satria ny varotra eto an-toerana dia vitsy dia vitsy noho ny tsy fisian'ny indostria mavesatra afaka manodina izany vokatra izany. Ny lavanila no anisan'ny mitana lohalaharana amin'ny fampidiram-bola vahiny eto Madagasikara, satria dia 280-350 dolara ankehitriny ny lavanila 1kg eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tsara ho fantatra fa lavanila maitso 5kg no ilaina, ampandalovina fampangotrahana sy hafanana, ary hamainina, mba ahazo lavanila azo aondrana 1kg. Raha ny tsena eto an-toerana dia manodidina ny 200 000ar eo ny kilaon'ny lavanila maitso, ary amidy 1 500 000ariary any amin'ny mpanangom-bokatra ny lavanila vita, raha mivarotra any amin'ny 2 000 000ariary ny kilao ireo mpambongady sy mpanondrana any ivelany.
  Lire la suite ...
  • mardi, 27 octobre 2020 09:11

  Mety mahasoa anao: Ohatrinona ny karama amin'ny asa ataonao

  Matetika misy tombam-bidin'ny asa na devis angatahana, misy ny fitadiavan'asa, dia mipetraka hatrany ny fanontaniana hoe ohatrinona ny karaman'ny mpiasa manao ilay asa, na raha manao entretien dia anontaniana ny prétention na ny karama tadiavinao? Miankina amin'ilay fahasarotan'ny asa, ny andraikitra tazonina, ny isan'ny mpiasa eo ambany fiadidiana, ary ny fari-pahaizana matetika ny karama tokony takiana amin'ny famitana asa iray. Ny tsara ho fantatra dia misy elanelana avo 20 eny eo ny karama ambany indrindra sy ny karama tokony ho azon'ny Tompon'andraikitra lehibe indrindra amin'ny orinasa iray.
  Lire la suite ...
  • lundi, 26 octobre 2020 08:26
  • Sary nindramina

  Orinasam-panjakana: Mitsipozipozy, miala aina, tazomina amin'ny serôma avokoa

  Maro ireo Orinasa nalain'ny fanjakana tamin'ireo tsy miankina, indrindra ireo teo ampelatanan'ny vahiny, fantatra tamin'iay hoe nationalisation.  Misy ihany koa ireo najoro taty aoriana, ka nitondrana fanavaozana hatrany, ka nanomezana azy ireo fahaleovan-tena ara-pitantanana, fa nitazona petra-bola tao hatrany ny fanjakana, ary mbola manendry solon-tena hitantana ny Orinasa. Ireo Mpikambana ao anaty filankevim-pitantanana aza dia mbola didy avy amin'ny fanjakana no manendry azy, rehefa avy natolotr'ireo vondron'asa manana solon-tena ao. Vao miresaka orinasam-panjakana, dia tonga ao an-tsaina avy hatrany ny JIRAMA, ny Air Madagascar, ny Cnaps, ny Sirama, ny Secren sy ireo maro hafa.
  Lire la suite ...
  • samedi, 24 octobre 2020 13:52

  Fantatrao ve: Inona no asan'ny Solombavam-bahoaka

  Nezahina nofintinina izy ity, fa somary lava ihany. Ny Lalampanorenana no lalàna ambony indrindra eo amin'ny Firenena iray.Tamin'ny Desambra taona 2010 no nisy fanovana farany, ary mbola mihatra ankehitriny. Ny Savaranonandon'ny Lalampanorenana dia milaza mazava : " Ny fananganana Fanjakana tan-dalàna izay hahatonga ny mpitondra sy ny entina samy ho voafehin'ny fitsipi-dalàna mitovy, eo ambany fanaraha-mason'ny Fitsarana mahaleotena " Raha adika tsotra izany, dia miainga amin'ny Lalàna avokoa ny fitantanana ny firenena, na ny fifandraisan'ny samy rafi-panjakana, na ny fifandraisan'ny mpitondra sy ny entina, na eo amin'ny samy Malagasy, izay misy ny Fitsarana mahaleotena manara-maso izany na mitsara ny mety tsy fanaraha-dalàna.
  Lire la suite ...
Page 7 sur 81