Editorial

  • vendredi, 09 avril 2021 14:26
  • Tahirin-tsary fampiaingoana nindramina

  Fikatonan’ny faritra : Midangana ny saran-dalana

  Hilela-maina aza atao koa mainka fa misy tantely ny molotra, araka ny fiteny. Midangana izaitsizy ny saran-dalana any amin’ireo faritra dimy izay mikatona noho ny fepetra ara-pahasalamana. Misy hatrany ireo mahita lalana ambanin’ny tany, araka ny fiteny mahazatra, na dia milaza ho hentitra amin’ny fanaraha-maso aza ny fitondram-panjakana. Manodidina ny 50 000 Ariary mihoatra avokoa ny saran-dalana any amin’ny faritra tsy mihidy mihazo ny faritra mihidy mifanila aminy. Ny alahady andron’ny Paska taorian’ny nanambaran’ny filoha Rajoelina Andry ny fepetra fotsiny, ohatra, dia niakatra ho 50 000 Ariary avy hatrany tampoka teo ny saran-dalana Antananarivo-Ambatondrazaka, raha 20 000 Ariary ny mahazatra.
  Lire la suite ...
  • dimanche, 28 mars 2021 19:26
  • Sary nindramina

  Parc botanique Ambohijatovo : Handaniana 2 lavitrisa Ariary

  Ao anatin’ny fivoriana ara-potoana voalohany ny mpanolotsaina monisipalin’Antananarivo nanomboka ny 25 martsa teo ka hatramin’ny 3 aprily ho avy izao.Hentitra amin’ny fandraisam-pitenenana ny mpanolotsaina avy amin’ny KOMBA, Ravelonahina Hilda sy Ralambomahay Toavina. Hampiasa vola mitentina 10 lavitrisa ariary (10 miliara ariary) amin’ny fanamboarana foto-drafitrasa ny Kaominina, araka ny tatitra vonjimaika nataon’izy ireo taorian’ny fivoriana azon’ny rehetra natrehana niaraka tamin’ny Ben’ny tanàna Andriantsitohaina Naina. Hatokana amin’ny fanajariana ilay “Parc botanique” ao amin’ny zaridainan’Ambohijatovo ny ampahany 2 lavitrisa Ariary. Amin’izao fotoana izao vao mandeha ny adihevitra raha toa ka hankatoavina na tsia izy io, hoy ny mpanolotsaina KOMBA mianadahy.
  Lire la suite ...
  • jeudi, 25 mars 2021 10:25

  Covid-19 : Tena aza asiana resaka ambom-po fa sao faty mitsitsitra vao taitra e

  Ekeko fa mbola vitsy ny antsika no maty raha oharina amin'ny firenen-kafa. Ekeko fa namokatra CVO sy CVO+ isika, fa hatreto tsy mbola naseho vahoaka na revue scientifique ny momba azy sy ny tena fahafahan'io fanafody io miaro na mitsabo ny Covid-19. Fijoroana vavolombelona no misy, fa izany tsy misy dikany amin'ny resaka siantifika.
  Lire la suite ...
  • mardi, 23 mars 2021 08:37

  Digitalisation : Rehefa atao dia ataovy tsara

  Ny antsoina hoe digitalisation dia fakana ny mombamomba ny zavatra iray, anamarinana tokana ilay zavatra, ary dia avadika azo tehirizina anaty solosaina ilay andinindininy momba azy hanamora ny fikirakirana azy (numérisation). Raha eto amin'ny fiainam-pirenena no resahina, dia TSY MAINTSY miainga amin'ny olom-pirenena aloha izay. Fantarina ny anarany, ny taona nahaterahany, ny mombamomba azy, halavany, lanjany, lokon'ny vatany, ny lokon'ny masony, ny diatanany, ny ADN (raha ilaina), ny daty sy toerana nahaterahany, ny anaran'ny reniny, ny anaran'ny rainy, ny asany, ny sariny, ny adresiny, ny laharana finday, ny fianarana vitany... Rehefa vita avokoa izay, dia mivoaka ho azy, iza no feno taona afaka mifidy. Raha manana raharaham-pitsarana izy, dia vita ho azy iza no migadra, misazy aiza, nanao inona... Raha andeha hianatra, dia iny ihany no ahitana ny momba azy, lalam-piofanana alehany, ny saram-pianarana, ny vatsim-pianarana...
  Lire la suite ...
  • lundi, 22 mars 2021 08:51

  Mety mahasoa anao : Paraky sy clean manentsina pneu vaky

  Raha sendra vaky ny pneu nao, tubeless tsy misy chambre à air, na fiara na moto na bisikileta, dia asio paraky sy savony vovony, dia asio rano kely, dia ahotsana, aza ariana fa asio rivotra amin'izao. Raha vaky koa ny radiateur, dia asio paraky kely koa ao anatiny, fa mahatonga anao amin'izay aleha, any vao atao vidange, dia amboarina, diovina tsara ny circuit d'eau avy eo sao tsetsina. Raha manerika ny andro dia asio paraky na savony vovony ny parabrise fa hazava tsara ny lalana. Tongava soa izay tsy maintsy andeha lavitra, tandremo fa mety hihitatra io fikatonan-dalana io raha Mahajanga sy Nosy be aloha hatreto no hikatona rahampitso. Analamanga no tena betsaka voan'ny Covid-19, raha ny lojika dia Analamanga no hikatona raha tsy misy fihenana io valanaretna sy ny isan'ny maty io. Mirary soa ePatrick  
  Lire la suite ...
  • vendredi, 19 mars 2021 10:01

  Fitsaboana : Malalaka ary tompon'andraikitra ny mpitsabo amin'ny fanafody omeny

  Ny fianarana mpitsabo no lava indrindra amin'ireo fianarana eny amin'ny anjerimanontolo. 8 taona ny kely indrindra. Manomboka eo no mianatra izay spécialisation na fianarana manokana momba ny taranja iray, ary tsy manam-petra izay fianarana izay, satria sarotra dia sarotra ny vatan'ny olombelona. Ao anatin'ny fianianan'ny Mpitsabo ny ampiasainy ny fahaizana rehetra sy ny fitaovana eo ampelatanany hitsaboana ny marary (obligation de moyens). Manana adidy goavana izy manoloana izany, na ny fahaizany mitily izay aretina mahazo ny marary, na ny fanafody na fepetra raisiny hitsaboana ilay marary.Ny vatan'ny olombelona rehetra anefa tsy mitovy, ary tsy voatery ho fanafody mitovy ihany koa izany no itsaboana olona roa na dia soritr'aretina heverina fa iray ihany aza no mahazo ireo olona ireo.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 17 mars 2021 08:32

  Bourse mpianatra : Tsy manam-bola ny fanjakana, izay no marina

  Misy projet 2 miaraka amin'ny Banque mondiale dia ny PRODIGI sy PIFM. Ny PRODIGI dia mikasika ny mpiasam-panjakana na fonctionnaire rehetra, ary ny PIFM tamin'ny voalohany no nandray ny mpianatra sy ny mpampianatra FRAM. Ny PRODIGI dia ny présidence no mitantana azy, ary taty aoriana dia nafindra ao ihany koa ny resaka mpianatra sy FRAM. Raha ny resaka atao dia hoe mandalo fanaraha-maso ao amin'ny présidence avokoa ny famoaham-bola rehetra. Nanaiky hi avancer io vola vatsim-pianaran'ny mpianatra io ny Banky iraisam-pirenena, fa nametraka fepetra ny hametrahana ny digitalisation, ka avy dia ny banque primaire na ireny banky ara-barotra hitatsika ireny no mandray ny vola, dia ny mpianatra any avy hatrany no mandray vatsim-pianarana fa tsy mandalo amin'ny fanjakana intsony. Dia ny Trésor no mamerina ny volan'ny Banky.
  Lire la suite ...
  • mardi, 16 mars 2021 09:46

  Vontovorona : Omeo ny zon'ireo mpianatra

  Na ny dahalo sy malaso ary mpamono olona aza omena ny zo maha olona azy, omena fahafahana miaro tena, manana mpisolo vava, ka mpianatra mitaky ny vatsim-pianarany ve dia afeninareo, tsy fantatra ny misy azy, tsy azo ekena kosa izany. Isika zoky nivoaka tao amin'ny Polytechnique, isika zoky mpampianatra, manainga mavesatra anareo aho hijoro anampy ireto zandry ireto, tsy asiana resaka politika fa filamatra nentintsika tao Vontovorona, ny hoe "Tsy mifanary na an-tsaha na an-tanety", mila antsika ireo zandry ankehitriny, samia mihetsika amin'izay sehatra ahafahana manao izany ao anatin'ny ara-dalàna hatrany. Manainga antsika zandry mpianatra, hajao ny lalàna, aza manimba zavatr'olona, takio ampaha-mendrehana ny zonareo, tonio ny fo fa tsy misy manary anareo eo. Patrick Raharimanana2è Promotion Sandratra.
  Lire la suite ...
  • lundi, 15 mars 2021 08:16

  Fiarovana Covid-19 : Tsy fanapahan-kevitra politika fa resaka fitsaboana

  Manomboka mihanaka eto Madagasikara indray ny valanaretina Covid-19, mihafeno ireo hopitaly sy toeram-pitsaboana, miakatra hatrany ny isan'ireo namoy ny ainy vokatr'izany aretina izany. Iarahan'ny rehetra mahalala fa samy mbola mikaroka izay fanefitra tena mahomby ireo manam-pahaizana maneran-tany, anisan'izany isika Malagasy, izay namokatra ny CVO, ny CVO+ amin'ny endriny maromaro. Misy ihany koa ireo vakisiny vokarin'ireo mpanamboatra fanafody isak'ireo firenena. Mbola tsy manana fotoana firy hijerena ny fahombiazan'izany avokoa anefa ny rehetra, fa an-databatra avokoa no hilazana ny fahombiazana. Ny vatan'olombelona samy manana ny azy, ary ny tsirairay dia tompon'andraikitra amin'ny fahasalamany sy ny fahasalaman'ireo manodidina azy.
  Lire la suite ...
  • samedi, 13 mars 2021 08:48

  Andravoahangy : Tsy mendrika ireo mpivarotra sy mpividy ny tsena

  Nitety teny an-tsenan'Andravoahangy aho, mpivarotra voankazo, anana, legioma, mpivaro-kena sy sakafo samihafa, épicerie kely, grossiste, mpivarotra fripy, mpivarotra art malagasy, mpivarotra kojakoja maro, téléphone, kapa sy kitapo, eny hatreny amin'ny mpivarotra pièce fiara sy moto ary brokatera rehetra nidirako avokoa. Miaina anaty fotaka, vovoka, anaty helakelatrano, tsy azo eritreretina intsony ny mety mpanendaka sy mpangaro-paosy. Fantatro fa tsy mora ny mandamina ireo mpivarotra, fa olombelona izy ireo, mitady toa ny rehetra, ary tsy tombom-barotra firy no azony, miafy amin'ny hatsiaka, ny hain'andro, ny setroka fiara, nefa raha tsy misy azy ireo dia tsy mihinan-kanina ny mpanjifa, izy ireo no mifoha amin'ny 2 maraina, isika mbola matory mafana tsara, taitra isika, ny entana efa mivelatra eny ambony ankalana jifaintsika. Mampametram-panontaniana amin'ilay fakana ticket, ahoana no ahafantaran'ny Commune fa tena ireny ny versement omen'ireo mpaka ticket amin'ny mpivarotra isan'andro, mety hilaza fa misy reçu kely, fa betsaka koa aloha no hitako raisina fotsiny ny vola.
  Lire la suite ...
Page 1 sur 83