Editorial

  • vendredi, 30 juillet 2021 23:31

  Real TV : Invité du jour Patrick RAHARIMANANA

  Mankasitraka indrindra ny namana GASCAR Fenosoa, ireo teknisianina, ny tompon'ny Serasera.Misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandaharana. Vitatsika io.Patrick https://www.facebook.com/RealTVcanal30UHF543.25MHz/videos/913275685919455 (Jereo Sary Tohiny)
  Lire la suite ...
  • samedi, 24 juillet 2021 08:17

  Don-dresaka TVplus alahady 25 jolay 2021 amin'ny 18h30

  Mankasitraka an'i Abraham Razafy sy Sibella Randriamazava ary ireo teknisianina sy tompon'ny Orinasa TVPlus nanasa. Lohahevitra : Toe-karena, famatsiam-bolan'ny Banky iraisam-pirenena 1 miliara dolara, ny fikasana hamono ny Filoham-pirenena. Misaotra ireo mpandray anjara, izay nisy fifanajana tanteraka, na dia mafimafy ihany aza ny dona sy ny ady hevitra. Mpandray anjara :- Questeur Jean Michel Henri, Solombavambahoaka voafidy tany Ambovombe- Tale Jeneralin'ny Tetikasan'i filoham-pirenena DGPP Augustin Andriamananoro- Patrick Andriamahefa, mpanao gazety, mpamakafaka politika- Patrick Raharimanana, Filohan'ny Vitatsika io(Jereo Sary Tohiny)
  Lire la suite ...
  • jeudi, 22 juillet 2021 15:21

  Transport : Projet de Géolocalisation des véhicules de transport en commun, marchandise, carburant

  Merci à Mademoiselle ANDRIAMAHENINA Ranjamino Irvanah, à l'Université Catholique de Madagascar UCM, représentée par : - Le Dr. RANDRIANASOLO Jean de Dieu, Chef de département, Examinateur ; - Monsieur HERINIAINA Harijaona Thierry Christian, Sociologue-Anthropologue-Juriste Publiciste, Rapporteur, Pour la présentation du Projet Gestion des flottes automobiles en entreprise Et en transport urbain, en vue de l'Obtention du diplôme de Licence, mention Economie - Gestion, parcours Management et Administration d'Entreprise, et la création prochaine de la Société ARI GPS. En partenariat avec : - La société SLMI, dirigée par Monsieur ANDRIANTSARAHARIFARA Radonavalona, en étroite collaboration avec COTISSE transport, Coopératives ONJA ligne 192, Mirindra 163 et la ligne 194 à Antananarivo et bien d'autres clients,- La société Vitatsika Consulting, avec Patrick RAHARIMANANA et ses associés.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 16 juillet 2021 13:12

  Mety mahasoa anao : Ahoana ny fanamboarana Bouilloire

  Omaly alina izy nandeha tsara, ny maraina anao rano tsy mandeha intsony. Ny Bouilloire, na famanana rano, ny fera fipasohana, ny babyliss, ny fatana resistance électrique dia mitovitovy avokoa. Misy ny alimentation, na ny fampidirana herinaratra, matetika 220V eo, manodidina ny 1200W eo avokoa ny Puissance, ny fera fipasohana no miakatra hatrany amin'ny 2200W. Jereo raha mandeha aloha ilay prise nametahana azy, mangalaha chargeur téléphone hijerena azy, na afindrao prise hafa aloha raha mandeha. 1- Mety tsy tonga ny courant alimentation Raha tsy mandeha, dia manana socle na ilay hitoerana iny ilay Bouilloire.Tokony mirehitra ilay jiro mena kely na manga eo aminy iny.Raha tsy mirehitra iny dia jereo fa misy vy kely roa, ary misy axe eo afovoany, raha ilay bouilloire misy hipetrahany azo ahodina iny.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 14 juillet 2021 19:06
  • Sary nomena

  Iangoty : Vitantsika io hoy izy

  Ity ny hafatra voaray avy amin'ny Rainy : Miarahaba. Notsongaiko manokana ianao ary isaorako feno fa nitondra hafaliana sy fahasoavana ny zanako. Classe de 8è ilay zanako tamin'ity taom-pianarana ity saingy rehefa nisy ny confinement dia tsy nanaiky hijanona ato an-trano izy fa hianatra, dia niresaka tamin'ny Talen-tsekoly nianarany aho dia nampiakarina 7è izy.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 07 juillet 2021 18:33
  • Sary : Patrick Imam

  Finex : Mandidy dia homana

  Hatramin'ny nisian'ny MID na ny tsenan'ny vola vahiny, izay mitsingevaheva arakaraky ny vola Dollar sy Euro, dia misy ihany koa ny Finex na ny Service de la Finance Extérieure mba hikarakarana ny vola vahiny, ny famerenana ny vola vahiny, fividianana vola vahiny, ny petra-bola sy ny Renivola vahin'ny Orinasa, ny fitrosana vola vahiny. Ny vola ariary na MGA tokoa manko, dia mitsingevana arakaraky ny filana vola vahiny, ho an'ireo mpanafatra entana, na ny famarotana ny vola vahiny ho an'ireo avy namarotra entana ka ampody ny volany eto Madagasikara. Samihafa ny sandan'ny vola vahiny raha hividy izany ireo mpanafatra entana, sy ny sandan'ny vola vahiny raha amerina ny vola. Ny elanelan'izay, na ny perte de change, dia ny banky sy ireo mpisera vola vahiny, bureau de change, no mahazo tombony amin'izany. Inona moa ny tanjona :
  Lire la suite ...
  • jeudi, 01 juillet 2021 09:29

  Fantatrao ve : Manamafy ny sandam-bola ve ny volamena

  Lasa resaka malaza tatoato ny fividian'ny Banky Foibe volamena 1.3 tonnes entina anamafisana ny sandam-bola malagasy. Nefa iarahan'ny rehetra mahita fa mitohy mitotongana ny Ariary, ary efa lasa mihoatran'ny 4591 Ar ny vidin'ny Euro, ary tafakatra 3867 Ar ny Dollar. Etsy ankilany, dia mbola giazan'ny fanjakana tsy sokafana ny tsena ivelany amin'ny volamena, ary mbola mibahan-toerana ny fanenjehana sy fanagadrana ireo mpandraharaha malagasy misehatra amin'izany fihariana volamena izany, izay mahatratra 5 tapitrisa eo ireo Malagasy mivelona amin'io mivantana. 1- Tantaran'ny vola Raha iverenana ny tantaran'ny vola, dia fifanakalozana (Troc) no nisy taon-jato maromaro talohan'i Jesoa Kristy. Nananosarotra anefa izay fifanakalozana izay, satria raha mila vary 1gony ianao, nefa atakalo omby 1, dia ny omby tsy azo didiana ka asiana ambiny na fameriny. Nitsiry ny hevitra nampiasa vokatra hafa natao sandany, toy ny voamaina, asa tanana, fa mora simba tsy azo notehirizina ela ihany koa. Dia nampiasaina ny vatosoa, ny vy, ny varahana, ny volafotsy ary ny volamena.
  Lire la suite ...
  • mardi, 29 juin 2021 09:31
  • Photos Net

  Changement climatique : Près de 3 milliards de victimes des inondations et des sécheresses en 20 ans

  Les inondations et les sécheresses sont deux des conséquences les plus dévastatrices de la crise climatique. Selon une étude de la Banque mondiale, elles ont frappé près de 3 milliards de personnes et ont entraîné de lourdes souffrances et d’énormes pertes économiques au cours des deux dernières décennies. En raison de la hausse des températures moyennes mondiales, l’atmosphère retient des taux plus élevés d’humidité, ce qui provoque des orages et des pluies abondantes, mais aussi, paradoxalement, des épisodes de sécheresse plus intenses du fait de l’évaporation plus rapide de l’eau qui se trouve dans les sols et des changements des conditions météorologiques mondiales. Ces changements du cycle hydrologique peuvent conduire à des sécheresses et à des inondations plus graves et plus longues, et affecter des régions du monde qui, de mémoire d’homme, n’avaient jamais observé de tels phénomènes.
  Lire la suite ...
  • samedi, 26 juin 2021 14:06

  26 jona 2021 : Tena mahaleo tena marina ve i Madagasikara

  Samy mifampiarahaba ny Asaramanitra avokoa ny rehetra rehefa tonga ny 26 jona, anaovana fety ny fitsingerenan'izany daty izany, ary mifampirary soa ho an'ny rehetra sy ny Firenena. Daty nananganana Fanjakana Repoblikanina, izay marihina amin'ny Sainam-pirenena, ny Hiram-pirenena, ny Vola ampiasaina, ny Foloalindahy, ny fametrahana ny Andrim-panjakana sy ireo mpitondra eo amin'izany rafitra izany amin'ny alalan'ny fifidianana, ny tenim-pirenena ampiasaina, fahafahana mampiasa ny harem-pirenena, ny fiainan'ny Malagasy. Raha olombelona no raisina, dia olona efa misotro ronono ny 61 taona raha vehivavy, izany hoe olona efa matotra tanteraka, mahavelon-tena, ary misitraka ireo vokatry ny asany, mandritra ny andro efa akany fialan-tsasatra. Raha jerena tsirairay ireo singa anamarihana ny fahaleovan-tenan'ny firenena iray : 1- Sainam-pirenena sy Hiram-pirenena : Iaraha-mahafantatra fa fanomezana Hasina ny Firenena ny Sainam-pirenena, ary mifototra amin'ny fomba Malagasy.Ny Malagasy manerana ny Nosy dia ny Misandratr'andro hatrany no mangatam-pitahiana, izay anisan'ny teny ao anatin'ny Hiram-pirenena. Tsy misy Faritra eto Madagasikara angata-tsodrano amin'ny Razana sy ny Zanahary raha mihilana ny masoandro.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 25 juin 2021 14:50

  Changement climatique : Appel à propositions de la BAD

  Le Fonds pour les changements climatiques en Afrique (FCCA), hébergé par la Banque africaine de développement (BAD), a lancé, mercredi, un troisième appel à propositions sur l’égalité des sexes et la résilience climatique sur le continent. L’appel à propositions porte sur les projets axés sur la lutte contre l’accès inégal des femmes et des hommes aux ressources nécessaires pour s’adapter au changement climatique et atténuer les émissions de gaz à effet de serre (GES). Les projets devraient également soutenir la transition des pays africains vers un développement résilient au changement climatique, à faible émission de carbone, avec des possibilités accrues d’accès au financement climatique et prenant en compte l’égalité des genres. L’appel à propositions est ouvert aux gouvernements africains, aux organisations régionales, aux fonds africains, aux organisations non gouvernementales et aux institutions de recherche. La date limite de soumission des projets est fixée au 23 juillet 2021, à minuit, temps universel.
  Lire la suite ...
Page 1 sur 85