Vanila : Ny diam-pamaky farany

  • mercredi, 24 novembre 2021 09:25
  • Super User

Efa miala aina ny fihariana lavanila hatramin'ny nidiran'ny fanjakana amin'ny famerana ny vidiny, izay mandika tanteraka ny lalàna mifehy ny fihariana lavanila hametraka ny fahalalahana amin'izany sehatra izany (Loi 97-046 du 19 décembre 1997 : Article 8.- La commercialisation de la vanille est libéralisée à compter de la promulgation de la présente loi).

Ny fanomezana alalana hanao ny asa moa dia efa tsy resahina intsony, fa na ny rafitra aty amin'ny faritra aza no tokony hanao izany dia nitsabahan'ny fitondrana foibe ihany koa. Ka maro ireo tena matihanina mpanao lavanila no tsy nomena alalana (Agréement) na dia voahaja avokoa aza ireo fepetra momba ny asa lavanila.

Manjaka tokana ireo mpandrahara akaiky fitondrana, ka hatramin'ny vola eny amin'ny banky dia tsy ahitana aty amin'ny Faritra, ry zareo mitondra vola amin'ny fiaramanidina avy any Antananarivo, rehefa akaiky vita ny campagne, izay vao milaza manana vola omena ny mpandraharaha ny banky aty an-toerana.

Noferana ho 250$/kg ny vola vahiny tsy maintsy ampidirin'ny mpandraharaha eto an-toerana rehefa avy manondrana lavanila, nefa maro ny tsy mahalafo amin'izany vidiny izany, ary filazana tsotra tsy manara-dalana no anaovan'ny Ministera an'izany.

Ny campagne efa manomboka, na ny agréement aza tsy mivoaka, ka inona no varotra azo atao amin'izany. Tonga ny taona manaraka, tsy hay na mbola ahazo fahazoan-dalana indray, dia tsy misy banky na mpandraharaha sahy hanorina zavatra maharitra amin'izany, na ampiasa vola azo antoka.

Fa ireo milaza ho mpandraharaha akaiky fitondrana, izay omena agréement, nefa famotsiam-bola no tena betsaka, vola tsy hay fiaviana no ividianana lavanila mora, dia averina amin'ny fakitira ambony ny vola betsaka avy any ivelany, dia madio toy ny rano mangatsakatsaka vidin-davanille ny vola maloto sy halatra tetsy sy teroa.

Toa ny nilatsam-pamaky tamin'ny hatoka teo ampandriana anefa ireto mpandraharaha lavanila efa miala aina ireto, raha nilazana fa tsy maintsy mandoa 4$/kg amin'ny lavanila nahondrana indray amatsiana ny kitapon'ny CNV (Conseil national de la vanille), ary tsy maintsy hefaina alohan'ny 15 desambra izao. Ary ny zava-doza, dia na ireo vanila efa nahondrana teo aloha nanombohan'ny campagne aza dia andoavana 4$/kg avokoa.

Izany tataon-ketra izany anefa tsy tafiditra tanaty masokarena namarotana ireo lavanila efa lasa.

Azo vinaniana izany fa amin'ny 2300tonnes vanila nahondrana ity taona ity, dia 9 200 000$USD na 35 miliara ariary ny vola ho angonin'ny Ministeran'ny indostria sy ny varotra, tompon'ny fanapahan-kevitra tokana, tsy nifampiherena tamin'ireo mpandraharaha sy mpisehatra eo amin'ny lavanila.

Samy mahatsiaro ny niafaran'ny CAVAGI na ny Caisse de stabilisation Café vanille et girofle teo aloha moa ny maro, ireo mpiandraikitra no nanankerena nanefohefo tsy nisy arakaraka, izay niafara tamin'ny fandravana ny Caisse, ary dia niditra tamin'ny làlana vaovao hanalalahana ny sehatra la vanille, fa izao novonoina tanteraka izao.

Allô fo 13. Hoana hena nirasaigna taminareo, andré tsary nahita vodin'i artista magnitro, mindao fa mbo ho avy camion hitatitry andré.

Tsy misôrogno.
Patrick

 

Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.