Editorial

  • lundi, 18 octobre 2021 08:17

  Fantatrao ve : Inona no antsoina hoe procédures collectives d’apurement du passif

  Nalaza moa tatoato ny olana misy eo amin'ny Orinasam-panjakana, toa ny Air Madagascar, izay nanapahan'ny Filan-kevitry ny minisitra fa hiditra amin'ny "procédures collectives d’apurement du passif". Tsara ho fantatra aloha, fa ny Orinasa dia toy ny olombelona, personne physique, izay teraka (création entreprise), ka omena Taratasim-pahaterahana na soram-piankohonana, ahitana ny ray amandreny niteraka azy na Associés, ny daty nahaterahany - NIF sy STAT, ny toerana onenany na siège, ny lanjany na Capital, na ny petra-bola voalohany iainana sy hividianany fananany. Io no antsoina hoe Personne morale. Afaka manokatra compte en banque izy izany, afaka mividy entana, mamokatra, ary mivarotra entana, afaka mividy sy manana ny fananany izay misoratra aminy, ary afaka miteraka izy, filiale, afaka manambady izy na manao fifanaraham-piarahamiasa amin'ny société hafa. Mandoa hetra izy, ary manaraka ny fepetra rehetra momba izany.Afaka amidy izy, ary azo lovaina.
  Lire la suite ...
  • lundi, 18 octobre 2021 07:31

  ISTM Ankadikely Ilafy : Ny fahitan'ireo tanora mpianatra informatika ny fihaonana sy fifampizarana ny zoma 15 oktobra 2021

  Miarahaba Tompoko. Misy tatitra kely mba tiako atao aminao satria raha tafahaona tamin’ny mpianatra izao io maraina io dia nametraka fanontaniana vitsivitsy tamin’izy ireo : « Marihiko dieny ety ampian-dohana fa izay valiteny hitanao eo ambany dia tsy fehezan-teniko fa ny an’ny mpianatra no hoaveriko aminao ». Fanontaniako : Nampoizinareo ve ny vahinintsika? Valiny : -tena tsy nampoizinay mihitsy -tsy nampino anay mihitsy hoe mety hahita olona toy ireny izahay (Olona mpandeha amin’ny télé, olo-malaza, Mpanao politika) -Tsy nampoizinay hoe afaka manao paozy tsotsotra toy ireny ireny olona ireny , izahay indray no toa nizesita. Fanontaniako: Tianareo ve ilay resaka nataon’ilay olona sa tsia?
  Lire la suite ...
  • samedi, 16 octobre 2021 11:22

  Ankadikely Ilafy : Institut Supérieur de Technologie et de Management - ISTM

  Mankasitraka an'izy mivady sy ny fianakaviany Mpiandraikitra ny sekoly fampianarana Teknolojia sy fitantanana eo anivon'ny ISTM Ankadikely - Ilafy Antananarivo. Misaotra ireo mpianatra nanaraka sy nandray anjara tamin'ny fifampizarana ny toeran'ny Teknolojia eto amin'ny Firenena sy ny fivoaran'izany maneran-tany, ny mahazava-dehibe ny fahaizana mitantana, famoronana Orinasa. Hafaliana ho ahy hatrany ny mizara ny fahaizana sy traikefa kely ananan'ny tena ho an'ny Tanora. Vitatsika io.Patrick (Jereo Sary Tohiny)
  Lire la suite ...
  • vendredi, 15 octobre 2021 22:46
  • Sary Kolo TV

  Fandaharana Ankitsimpo : Mankasitraka ny fahitalavitra Kolo TV

  Mankasitraka ny fahitalavitra Kolo TV, mankasitraka ny mpanao gazety HENRI Florien, mankasitraka Solombavambahoaka voafidy tao amin'ny Boriborintany faha 2 Antananarivo, Lanto Rakotomanga, misaotra antsika nanaraka ny fandaharana. Famerenana ny Talata 19 oktobra 2021 amin'ny 01ora tolakandro. Azonao arahina ato amin'ny facebook. (Sary Kolo TV) https://www.facebook.com/vaovao.kolotv/videos/1096647050870790/  
  Lire la suite ...
  • jeudi, 14 octobre 2021 18:16
  • Sary Kolo TV

  Kolo TV : Fandaharana Ankitsimpo, Zoma 15 oktobra 2021 08ora 45min alina

  Ho vahinin'ny fandaharana Ankitsimpo, miaraka amin'ny mpanao gazety HENRI Florien, ao amin'ny fahitalavitra Kolo TV, ny Zoma 15 oktobra 2021 amin'ny 08ora 45min alina, ny Solombavambahoaka voafidy tao amin'ny Boriborintany faha 2 Antananarivo, sy Patrick Raharimanana filohan'ny antoko Vitantsika io. Famerenana ny Talata 19 oktobra 2021 amin'ny 01ora tolakandro. Azonao arahina mivantana amin'ny facebook. (Jereo Sary Tohiny)
  Lire la suite ...
  • mercredi, 13 octobre 2021 08:29

  Zava-dehibe ny fomban-tany : Malagasy iray isika na samy amin'ny fombany

  Malagasy iray isika, manana ny fombantsika, manana ny fiaviantsika, manana ny mahasamihafa antsika amin'ny firenen-kafa sy ireo mponina hafa. Misy ireo fomba sy finoana ary fivavahana niditra teto amintsika taty aoriana. Misy ny tsara, ary mety misy ny ratsy amin'izy ireny. Mety misy mifanentana, mety misy mifanipaka amin'ny fombantsika. Isaky ny faritra eto Madagasikara, dia samy manana ny fombany sy finoany avy ihany koa, misy ny tsara, ary mety misy ny ratsy. Mivoatra arakaraky ny vaninandro io fomba io, na dia misy aza ny fototra tsy miova. Misy ireo voasoratra, nefa maro ihany koa ny mifindra am-bava sy miampita amin'ny taranaka amin'ny alalan'ny fitezana. Izaho dia avy any avaratra ny fiaviako, teraka tany Fenoarivo atsinanana Toamasina, ny reniko avy Babaomby, Zafin'i Mena Antsiranana, ny raiko avy Mandritsara Mahajanga, manambady Merina aho, mazava ho azy tsy hitovy fomba sy finoana amin'ireo havana Malagasy amin'ny faritra hafa. Tsy midika izany ny hifanavakavaka, fa harena lehibe ho antsika io tsy fitoviana sy fananana fomba sy finoana samihafa io.
  Lire la suite ...
  • mardi, 12 octobre 2021 20:39

  Tsodrano nomen'i Mpanjaka Ndrenogny Ivato Vohipeno

  Maro hoy izy, ireo tonga mangataka Tsodrano eto, ary omeko daholo hoy izy, fa ny ao amponao tsy miova hoy izy no ahatanteraka izay irianao. Tsy adinoko hanatranao Dadilahy na efa tsy eto intsony aza ianao. Patrick (Jereo Sary Tohiny)
  Lire la suite ...
  • lundi, 11 octobre 2021 12:19
  • Tahirin-tsary nindramina

  Fampianarana : Volosana ireo sekoly tsy miankina, ampandoavina hetra 10%

  Voalazan'ny Lalampanorenana malagasy ao amin'ny : "Andininy 23.- Manan-jo hianatra sy handray fanabeazana ny ankizy tsirairay avy ka tompon’andraikitra amin’izany ny ray aman-dreny ka hajaina ny fahalalahana hisafidy ananany. Ny Fanjakana dia mandray ho adidy ny fampivoarana ny fanofanana arak’asa. Andininy 24.- Mandamina fanabeazam-bahoaka maimaimpoana sy takatry ny rehetra hidirana ny Fanjakana. Ny fampianarana ambaratonga voalohany dia tsy maintsy ataon’ny rehetra. Andininy 25.- Eken’ny Fanjakana ny fisian’ny fampianarana tsy miankina aminy ary iantohany ny fahalalahana hanome izany fampianarana izany raha toa ka mifandanja amin’ny fepetra mikasika ny fampianarana momba ny fitandremam-pahasalamana sy ny fitondran-tena ary ny lentan’ny fianarana faritan’ny lalàna. Ireny toeram-pampianarana tsy miankina ireny dia fehezin’ny lalàna momba ny hetra araka ny fepetra faritan’ny lalàna." Ny andininy faha 24 io izany dia milaza mazava fa : "Ny fampianarana ambaratonga voalohany dia TSY MAINTSY ataon’ny rehetra".
  Lire la suite ...
  • jeudi, 07 octobre 2021 15:53

  Diplomasia : Fifandimbiasan'ny fampiraharahana sy ny ady hamahana olana

  Matetika heno ny resaka hoe diplomasia, ka adika vilana hoe fiatsaram-belatsihy. Inona tokoa moa izy io ? Firenena roa mifandray no tena ampiasana azy.Ny samy firenena dia natao hiaro ny tombon-tsoany sy ny mponina ao aminy.Misy izany ny fifampiraharahana rehefa tsy mitovy ny tombon-tsoa harovana, ka miroso amin'ny famahana olana ampilaminana, tsy mampiasa hery na fanafitohinana. Ezahana hatrany ampanjakana ny filaminana mandritra ny dinika ahazoan'ny roa tonta tombon-tsoa. Rehefa tena tsy voavaha kosa ilay olana, dia mety hitranga ny fampiasan-kery, eny mety hiafara amin'ny ady sy fampiasana fitaovam-piadiana hifanandrinan'ny roa tonta. Mipetraka hatrany izany ny fifandanjan-kery, na amin'ny fifampiraharahana ampilaminana, na amin'ny ady miaraka amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana. Araka ny Convention de Vienne (Autriche), izay fifanarahana iraisam-pirenena neken'ny maro tamin'ny 18 aprily 1961, ary nanomboka nampiharina ny 24 aprily 1964, dia manamafy fa ny Firenena roa dia afaka mifanaraka ny ampiantrano ny andaniny sy ankilany ao aminy, ka hametraka toeram-piasana sy toeram-ponenana vonjy maika na maharitra ao amin'ilay firenena ivahinianany. Io no antsoina hoe Ambassade na Mission diplomatique na Masoivoho. Mety ho birao fiasana fotsiny io, na mety misy toeram-ponenana mihitsy any amin'ilay Firenena ivahinianana.
  Lire la suite ...
  • mardi, 05 octobre 2021 07:52
  • Sary fampihaingoana nindramina

  Facebook : Nikatso maneran-tany

  Nanomboka omaly alatsinainy 04 oktobra 2021 tokony tamin'ny 07ora hariva no nanjavona teo amin'ny serasera internet ny Facebook, ny Messenger, Instagram ary WhatsApp izay iray giropy avokoa ireo. Efa tamin'ny 1ora maraina teto Madagasikara, vao nivaha ny olana. Tsy mbola mazava hatreto ny anton'izao fahatapahana lava be naharitra 7ora izao, izay fahatapahana lava indrindra teo amin'ity tambazotra serasera ampiasain'ny olona mihoatra ny 2.7 miliara maneran-tany ity. Raha ny tomban'ireo mpandinika informatika, dia olana anaty sy ny tsy fahafahana mahita ny lalan-kombana manondro ny solosainan'ny Facebook na ny DNS (Domain Name System) no antony manakaiky ny marina indrindra. Na ny fifandraisana anaty ho an'ny mpiasa aza dia nahitana olana, hatrany amin'ny fidirana ao amin'ny toeram-piasana, salle de conférence, eny hatramin'ny fampiasana ny badge biométrique ho an'ny mpiasa sasany. Ao ihany koa moa no manombana fa nisy piraty tafiditra nampikatso an'ity tambazotra goavana ity, izay mbola tsy voaporofo aloha hatreto.
  Lire la suite ...
Page 1 sur 89