Sociale

  • dimanche, 18 août 2019 18:10

  Fandoavana karama: Sampandraharaha maromaro no hosokafana

  Hosokafana alohan’ny faran’ny taona 2019 ny sampandraharaha misahana ny fandoavana karaman’ny mpiasam-panjakana sy ny volan’ny zokiolona ao Mananjary, Betroka, Mananara-Avaratra, Bekily, Beloha, Mahanoro, Mandritsara ary Analalava. Ny taona 2020 no hanokafana ny any Anosibe an’Ala, Nosy Varika, Ambatofinandrahana ary Morondava. « Perception Principale » ny ao Betroka sy Mananara-Avaratra ary « Trésorerie Générale » kosa ny ao Mananjary sy Morondava.  
  Lire la suite ...
  • dimanche, 18 août 2019 17:51

  Fandriam-pahalemana an-tanan-dehibe: Hisy ny fandraisana Polisy vaovao miisa 1250 amin’ity taona ity

  Hisy ny fanorenana trano vaovao sy fanatsarana sy fampitaovana maro samihafa eny amin’ireo Sekolin’ny Polisim-pirenena misy, mba hahalavorary ny fiofanana izay ho arahin’ireo Polisy vaovao vao horaisina ireo. Mitohy hatrany ihany koa ireo hetsika fisafoana na « patrouille » ataon’ny mpitandro filaminana telo tonta : Polisy, Zandary ary Miaramila eo amin’ireo faritra ilana izany eny an-tanan-dehibe.  
  Lire la suite ...
  • dimanche, 18 août 2019 17:07

  Fanabeazana: Hanangana EPP telopolo, CEG valo, lisea enina amin'ity 2019 ity

  EPP vaovao miisa telopolo no hatsangana amin’ity taona 2019 ity dia ny ao Andemaka-Vohipeno, Ifanadiana, Farafangana, Manja, Mitsinjo-Toliara, Matsaborilaidama-Ambilobe, Soavina-Betafo, Brickaville, Sahalava-Fianarantsoa, Ambatolahy-Fianarantsoa, Ankadinandriana-Antananarivo Avaradrano, Antanetibe-Ambohimangakely, Iavoloha-Atsimondrano, Antanimena-Tana Ville, Ambohipo Tana-Ville, Ankorondrano-Tana Ville, Ambodirano-Tana Ville, Analamahitsy-Tana Ville, Andranomena-Tana Ville, Alakamisy-Ambositra, Morombe, Ampitsaharana-Soavinandriana, Befalafa-Tolagnaro, Andranomadio-Tsiroanomandidy, Beandrarezona-Bealanana, Sahavolo-Fenoarivo Atsinanana, Asabotsy-Ambatondrazaka, Amborovy- Mahajanga, Andrefatsena-Ihosy ary Antanimbarinandriana-Vohémar.
  Lire la suite ...
  • dimanche, 18 août 2019 14:15

  Fiarovana amin’ny valanaretina: Foibe fanaraha-maso ara-pahasalamana valo no efa miasa

  Efa mipetraka ny paik’ady hisoroana sy hiadiana amin’ireo valan’aretina toy ny pesta, ny ebola, ny bonibony, hoy ny praiminisitra Ntsay Christian, ary efa miasa andro aman’alina ny rafitra mandrindra ny asa hiatrehana an’izany. Momba ny Ebola manokana dia nanamafy ny praiminisitra fa tohizana ny fanamafisana ny fanaraha-maso (surveillance et dépistage) eny amin’ireo seranam- piaramanidina sy seranan-tsambo eto Madagasikara, ka foibe fanaraha-maso ara-pahasalamana miisa valo no efa miasa, dia ao Antsiranana, Nosy-Be, Mahajanga, Ivato, Toamasina, Toliara, Tolagnaro ary Sainte- Marie.  
  Lire la suite ...
  • dimanche, 18 août 2019 13:06

  Maintirano

  Hasiana « Centre Hospitalier de Référence Régionale » vaovao Hanomboka amin’ ity taona 2019 ity ny asa fanamboarana.  
  Lire la suite ...
  • dimanche, 18 août 2019 13:02

  Hopitaly Befelatanana

  Hamboarina ny Ivo-toerana fitsaboana ny fo sy ny voa.  
  Lire la suite ...
  • samedi, 17 août 2019 21:48

  Centre Immatriculateur de Madagascar: Hiampy enina ireo Foibe enina efa misy

  Hampiasàna teknolojia vaovao koa ny fahazoan-dalana hitondra fiara (Permis de conduire biométrique) sy ny taratasy mirakitra ny mombamomban’ny fiara (Carte grise) araka ny voarakitra ao amin’ny fandaharan’asa fanatanterahana ny politika ankapoben’ny Fanjakana nataon’ny Praiminisitra, lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian teny amin’ny Lapan’ny Antenimierampirenena, Tsimbazaza, ny 16 aogositra 2019. « Centre Immatriculateur » na Foibe miisa 12 no hametrahana izany eto amintsika, izay efa natomboka any amin’ny renivohi-paritany 6 eto amin’ny Nosy ka haparitaka ihany koa amin’ny renivohi-paritra 6 hafa, ary kendrena ho vita mialohan’ny faran’ny taona 2020 izy rehetra.  
  Lire la suite ...
  • samedi, 17 août 2019 21:42

  Teti-pivoarana ho an’ny Fanabeazana (PSE): Tsy mankasitraka ny fanapahan-kevitry ny Governemanta ny Firaisamonim-pirenana

  Nanao fanambarana iombonana, omaly, ny Firaisamonim-pirenana ahitana ny Education Network, Aide et Action ary ny Hetsika ROHY, izay nanao sonia ny PSE (Programme Sectoriel de l’Education) milaza fa tsy mankasitraka velively ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Governemanta samirery ary mangataka ny hiverenany mijery izany mba ho tombontsoan’ny ankizy malagasy sy hitandrovana ny fahalemana ara-tsosialy. Manainga ireo mpiantsehatra rehatra nanaiky ny PSE ny Firaisamonim-pirenana mba hiaro sy hanaja ny fifanekena niaraha-nanao ary koa mba hitandrovana ny fitokisana ny Fanjakana malagasy izay samy tompony ny rehetra. Manentana ny mpiantsehatra rehetra ihany koa ny Firaisamonim-pirenana mba hifanakalo hevitra sy hanabe/hanentana ny olompirenena momba ny fanavaozana entin’ny PSE hanatsarana ny fisitrahan’ny rehetra fanabeazana tsara kokoa.
  Lire la suite ...
  • samedi, 17 août 2019 20:43
  • Sary Njaka

  Ministera serasera: Fampahafantarana ireo fitaovana hiadiana amin'ny "cyber criminalité"

  Ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina dia nanatanteraka varavarana misokatra ho fampahafantarana ny rafitra miady amin'ny heloka atao amin'ny fitaovan-tserasera na ny cyber criminalité, izay natao omaly zoma tao amin'ny tranom-bokim-pirenena Anosy. (Jereo sary Tohiny)  
  Lire la suite ...
  • vendredi, 16 août 2019 19:27
  • Sary nindramina

  Sekolin’ny Zandarimariam-pirenena: Lanonana roa sosona eto Ambositra

  Eo ny lanonana ara-miaramila nanaovana ny fifamindram-pahefana ny komandin'ny vondrom-pileovan’ny Zandarimariam-pirenena Faritra Amoron'i Mania ; teo koa ny lanonana famoahana ireo mpianatra zandary andiany faha-74 miisa 1195.  
  Lire la suite ...
Page 4 sur 187