Politique

  • mardi, 03 septembre 2019 22:15
  • Britto

  Fanambaram-pananana: Andriamanalinarivo Raymond Michel Jocelyn no nisantatra ny an’ireo solombavambahoaka

  Tonga nametraka ny fanambaram-pananany teny amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny solombavambahoaka Andriamanalinarivo Raymond Michel Jocelyn, voafidy tao Antananarivo I. Ny 30 aogositra 2019 no voarakitra ao amin’ny firaketan’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny mombamomba izany. Ny Lalampanorenana, amin’ny andininy faha-40 sy faha-41 no manery ny tomponandraiki-panjakana sy mpikambana amin’ny andrimpanjakana hanao fanambaram-pananana mialoha ny hanatanterahany ny asany. Sokajy voakasin’ireo andiny amin’ny Lalampanorenana ny filohan’ny Repoblika sy ny mpikambana ao amin’ny governemanta, ireo solombavambahoaka sy loholona, ireo mpikambana ao amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana, ireo mpitsara.
  Lire la suite ...
  • mardi, 03 septembre 2019 21:47
  • Britto

  Fanambaram-pananana: Tsy mbola nisy nanatanteraka ny azy ireo mambra ny governemanta

  Ny Lalampanorenana, amin’ny andininy faha-40 sy faha-41 no manery ireo mpikambana amin’ny andrimpanjakana hanao fanambaram-pananana mialoha ny hanatanterahany ny asany. Sokajy voakasin’ireo andiny amin’ny Lalampanorenana ireo ny filohan’ny Repoblika sy ny mpikambana ao amin’ny governemanta, ireo solombavambahoaka sy loholona, ireo mpikambana ao amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana, ireo mpitsara. Misy koa ireo sokajy voakasiky ny lalàna 2016-020 tamin’ny 22 aogositra 2016 mikasika ny ady amin’ny kolikoly, tsy maintsy manao fanambaram-pananana.
  Lire la suite ...
  • mardi, 27 août 2019 09:12
  • Tigre
  • Sary nomena

  Minisiteran'ny Mponina: Famindram-pitantanana eo amin'ny Sekretera jeneraly

  Tontosa ny famindram-pitantanana teo amin’ny Sekretera Jeneralin’ny Minisiteran’ny Mponina teo aloha, HANTA BARAKA Charlotte sy ny Sekretera Jeneraly vaovao, RAKOTONIRINA Miarisoa Patricia. (Jereo Sary Tohiny)
  Lire la suite ...
  • lundi, 26 août 2019 11:45
  • Anonymous
  • Photo Archives FB

  Commission de contrôle du financement de la vie politique: Qu’en reste-t-il ?

  7 mois après les élections présidentielles et plus de 2 mois après celles des législatives, personne n’entend parler de la « Commission de contrôle du financement de la vie politique ». Cette dernière semble être aux abonnés absents. Faisons un petit rappel sur la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums : A la Section 3: De la transparence en matière de compte de campagne électorale Article 83 – Dans un délai de trois (3) mois à compter de la proclamation officielle des résultats définitifs, les candidats, les listes de candidats en compétition dans une élection, ou les entités en faveur des options dans une consultation référendaire, déposent le compte de campagne retraçant les recettes perçues et les dépenses engagées en vue d’une élection ou d’une consultation référendaire auprès de la Commission de contrôle du financement de la vie politique prévue dans la présente section.
  Lire la suite ...
  • dimanche, 25 août 2019 19:11
  • Britto
  • Sary: Antenimierandoholona

  Antenimierandoholona: Nahemotra ny fandaniana ny tolo-dalana mikasika ny satan’ny mpanohitra

  Nanapaka ny mpikambana ao anivon’ny Antenimierandoholona, nandritra ny fivoriana azon’ny besinimaro natrehina ny zoma 23 aogositra 2019, fa hahemotra amin’ny fotoana manaraka ny fandinihana sy ny fandaniana ny tolo-dalana laharana faha-01-2019/PL manova sy mameno ny fepetra sasatsasany ny lalàna laharana faha 2011-013 tamin’ny 9 septambra 2011 mikasika ny satan’ny mpanohitra sy ny antoko mpanohitra izay natolotry ny solombavam-bahoaka Razafintsiandraofa Jean Brunelle, Filoha Lefitry ny Antenimieram-pirenena.
  Lire la suite ...
  • samedi, 24 août 2019 17:29
  • Britto

  Depiote Leva sy Hasimpirenena: Tsy mbola nandingana ny lapan’i Tsimbazaza

  Iray volana taorian’ny nijoroan’ny Antenimieram-pirenena vaovao, nanaovany fivoriana in-droa miantoana, dia ny fivoriana manokana tanterahina ny talata faharoa aorian’ny nanambarana ofisialy ny voka-pifidianana solombavam-bahoaka, ifidianana ireo mpikambana amin’ny birao maharitra sy ireo vaomiera samihafa, ary koa ny fivoriana tsy ara-potoana nanoloran’ny Praiminisitra ny fandaharanasa fanatanterahana ny Politika ankapoben’ny fanjakana, sy nandihana ny fanitsiana ny lalàna mifehy ny mpanohita, tsy mbola nandingana ny tokonan’ny lapan’i Tsimbazaza ny depiote isany Rasolomampionina Hasimpirenena (IRD), voafidy tao amin’ny Distrikan’i Fandriana, Faritra Amorin’i Mania, sy Raveloson Ludovic Adrien dit Leva (Tsy miankina), voafidy tao amin’ny Distrikan’i Mahabo, Faritra Menabe. Samy voatazona am-ponja izy ireo ; Rasolomampionina Hasimpirenena, voasaringotra amin’ny raharaha tany mikasika ny « Villa Elisabeth » fonenan’i Pr Zafy Albert tamin’ny naha filoham-pirenena azy. Raharaha heloka bevava samihafa kosa no mahavoarohirohy an’i Leva.  
  Lire la suite ...
  • jeudi, 22 août 2019 16:37
  • Britto

  Kaominina: Manohy ny asany ireo Ben’ny tanàna sy Mpanolontsaina, hoy ny HCC

  Namoaka ny heviny (Avis n°08-HCC/AV) ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana androany 22 aogositra 2019 taorian’ny taratasy nalefan’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta Ntsay Christian, tamin’ny 19 aogositra 2019, manontany ny HCC ny tokony hatao mandram-pahatonga ny fifidianana Ben’ny tanàna sy mpanolontsaina. Nanazava ny HCC fa tapitra amin’ny 18 septambra 2019 ny fe-potoana iasan’ny Ben’ny tanàna, ary tsy miankina amin’iireto farany ny fanemorana ny fifidianana. Mangina tsy ahitana rijan-teny rahateo, na ny Lalampanorenana, na ny lalàna, manoloana io fahabangana io. Ny asam-bahoaka anefa mila mitohy. Nilaza ny heviny ny HCC fa manohy ny asany ireo Ben’ny tanàna sy mpanolontsaina mandram-pifidy ireo Ben’ny tanàna sy mpanolontsaina vaovao. Tsy mahasolo Ben’ny tanàna tapitra fe-potoana iasana ny fametrahana mpisolotoerana, hoy hatrany ny HCC. Toy ny mametra-pialana avy hatrany kosa ireo Ben’ny tanàna sy mpanolontsaina mirotsaka hofidiana.  
  Lire la suite ...
  • mercredi, 21 août 2019 11:57
  • Britto
  • Sary nomena

  Fanoherana: Nandinika ny fitsipika anatiny ny RMDM

  Sahirana ny Vahoaka, maika ny fampandrosoana. Nivory voalohany, teny amin'ny trano fonenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, ny talata 20 aogositra ny Rodoben'ny Mpanohitra ho an'ny Demokrasia eto Madagasikara (RMDM), nandinika ny fitsipika anatin'ity vovonan'ny Mpanohitra ity. Tsy miandry ny eny amin'ny Antenimieram-pirenena sy ny Antenimierandoholona fa tonga dia miasa ny RMDM. (Jereo Sary Tohiny)
  Lire la suite ...
  • mardi, 20 août 2019 19:21
  • Britto
  • Sary nindramina

  Madagasikara: Miandry ny vokatra azo tsapain-tanana avy amin’ny SADC

  Notanterahina tany Dar Es Salaam – Tanzania nandritra ny roa andro, ny 17 sy 18 aogositra 2019 ny fivoriana ara-potoanan’ny filoham-pirenena sy filoham-panjakana afrikanina mpikambana ao amin’ny vondrona SADC. Niatrika izany fivoriana an-tampony faha-39 ny Vondrona SADC izany ny filoha Andry Rajoelina ary nanana anjara fitenenana nandritra ny lanonam-panokafana ity fihaonambe ity.
  Lire la suite ...
  • lundi, 19 août 2019 16:06
  • Britto

  Fanoherana: Nandefa taratasy misokatra any amin’ny Sekretera Mpanatanteraky ny SADC i Marc Ravalomanana

  Manatanteraka fihaonana an-tampony faha-39 ao Dar-Es Salaam – Tanzania ny SADC ny 9 ka hatramin’ny 19 aogositra 2019. Nandefa taratasy misokatra any amin’ny Sekretera Mpanatanteraky ny SADC ny filoha teo aloha, sady filohan’ny RMDM (Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara) Marc Ravalomanana, mampafantatra ny fijoroan’ny RMDM tarihiny sy ny antom-pisian’io vovonana io. Indro taterina eto manontolo izany taratasy izany: « Ny RMDM: Endrika vaovao ny fanoherana eto Madagasikara
  Lire la suite ...
Page 7 sur 100