Fanampiana ny traboina: Tsy manam-pahefana anakana izany ny ministry ny ati-tany

  • dimanche, 26 janvier 2020 22:07

Hatraiza moa ny herin'ny "Filazana" avoakan'ny minisitry ny ati-tany mandrara ny Malagasy, ny fikambanana hanao hetsika hanangonam-bola hanampiana ny mpiray Tanindrazana?

Lalàna no nanome alalana ny fikambanana hitady vola, ka ny volan'ny fikambanana tsy zaraina amin'ny mpikambana fa anaovana ny asan'ny fikambanana.

Ny vondrom-bahoaka voatendry no eo ambany fiadidian'ny ministeran'ny Atitany, fa tsy ny Malagasy.

Raha misy ny hanao Télé-thon, ny fanaovana fivoriana angamba no ilana fierana, fa izay hanangom-bola, na hanao rakitra, na hanangona fanampiana tsy misy afaka andrara izany, fanaparam-pahefana ny ambonin'izany, satria ny "Filazana" 'ny minisitra tsy ambony noho ny lalàna sy ny fahalalahan'ny olom-pirenena arovan'ny Lalampanorenana.

Anjaran'ny fanaraha-maso ny fikambanana, na ny olona manome no mitory raha nisy halatra na fanodikodonana ny fanampiana.

Tsy ny fanjakana mamoaka "Filazana" no hihevitra mialoha fa ny rehetra no angalatra sy hanararaotra ny fahavoazan'ny Malagasy.

Safidin'ny tsirairay no manome izay fanampiana tiany omena sy izay fikambana heveriny hitantana sy hitsinjara izany fanampiana izany.

Ny "Filazana" izany tsy Didy mamehy ny Malagasy, ka anesotra azy ny fahalalahana hanampy ireo mpiara-belona aminy. Ary tsy azon'ny fanjakana terena koa ny Malagasy anome azy ny fanampiana ataony, efa mandoa hetra izy, ny hetra no teren'ny lalàna omena ny fanjakana fa tsy ny fanampiana vokatry ny fony.

Patrick

Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.