RMDM : “Tsy nahitam-pahombiazana mihitsy ny mpitondra tao anatin’izay taona voalohany nitondrany izay”

  • mardi, 07 janvier 2020 22:19
  • Tigre

Nitondra ny fomba fijeriny ny raharaham-pirenena ankehitriny ny RMDM (Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara) androany, raha nihaona tamin’ny mpanao gazety ka nanambara fa “mizotra any amin’ny làlana tsy tokony hizorany ny firenena”. “Tsy nahitam-pahombiazana mihitsy ny mpitondra tao anatin’izay taona voalohany nitondrany izay, fa voa maika aza nandatsaka ny firenena amin’ny fahantrana lalina”.

Tsy voahaja ny demokrasia ary tsy mbola mipetraka eto ny tena demokrasia, hoy ny RMDM. Ny fikasan’ny mpitondra hanova ny làlana laharana 2011-013 tamin’ny 9 septambra 2011momba ny “statut de l’opposition”, izay izy ireo ihany no namolavola sy nandany azy tamin’izany, ary tsy mbola nampiharina akory nefa tadiavina hovaina sahady.

Eo ihany koa ny fanitsakitsahina ny Làlampanorenana sy ny làlana mifehy ny fifidianana.  “Demokrasia sarintsariny no tiana hapetraka eto”, hoy ny RMDM.

Mampiahiahy ny fampiharana ny fanjakana tsara-tantana raha tarafina tamin’ny fandaniana ilay lalàna mikasika ny fitantanam-bola 2020 farany teo. Mampiahiahy ary mety hitarika any amin’ny kolikoly avo lenta ny fisian’ilay “fonds souverain” izay tsy fantatra marina ny hampiasana azy, izay midika fa tsy misy fitantanana mangarahara eto amin’ny firenena, hoy ny RMDM.

Mandry tsy lavo loha ny Malagasy, na ireo tantsaha any ambanivolo izany, na ny vahoaka ety an-drenivohitra. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana ka lasa sakana amin’ny famokarana sy fampandrosoana izany, na ho an’ireo tantsaha izany na ho an’ireo mpandraharaha.

Miaina ao anatin’ny krizy sosialy sy ara-toekarena tanteraka ny firenena, latsaka ao anatin’ny fahantrana lalina ny ankamaroan’ny vahoaka Malagasy, hoy ny RMDM. Ny tena olana, hoy ity farany dia “tsy laharam-pamehena ho an’ny mpitondra ny miady amin’ny fahantrana” fa dia ny “fisehosehoana ivelany sy ny fampanantenana poakaty tsy misy farany no betsaka”.

RMDM dia najoron’ireo antoko 21 izay tsy mitovy hevitra sy fomba fijery amin’ireo mpitondra amin’izao fotoana izao tamin’ny 6 Aogositra 2019. Mitsangana manaraka ny Làlampanorenana sy ny làlana laharana 2011-013 momba ny fanoherana sy ny antoko mpanohitra tamin’ny 9 Septambra 2011.

 
Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.