Editorial

  • samedi, 06 juin 2020 10:04

  Mety mahasoa anao: Ahoana ny dosage ciment

  Matetika rehefa manao trano na misy zavatra madinika atao dia tsara ny mahafantatra ny momba ny asa atao, na ho fanaraha-maso na ho fanamarinana ny tolo-bidy na devis omen'ny maçon. Ny ciment raha tsotsorina dia lakôly mampitambatra briky na vato na fasika. Misy karazany maro izany ny ciment arakaraky ny zavatra tiana atao. Misy ciment ampitambarana briky na mety andalorana ihany koa na ametahana carreau. 1-Lalotra: Ny lalotra dia fasika madinika voasivana no atambatra amin'ny ciment, sady anome endrika ny trano no hiaro amin'ny rano na orana ( Étanchéité). Raha toerana mando lava, na siniben-drano na piscine na tongotra tetezana milona rano, na barrage, na tata-drano dia misy produit anampy ny ciment toy ny sikalite, na misy karazana ciment natokana amin'izany.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 05 juin 2020 08:44

  Fifankatiavana: Misy zaridaina ho an'ny tsirairay

  Raha mbola vao miandoha ny fiarahana, indrindra ho an'ny tanora, dia hifampizarana avokoa ny zavatra rehetra, ampahafantarina ny ankilany daholo ny zavatra natao, hifampitantarana avokoa ny lasa sy ny fiainana tany aloha, iza avy no sipanao talohako... eny hatramin'ny code fb sy ny mail ary ny téléphone ary code carte bleue aza ny an'ny sasany. Tsy misy maharatsy an'izay raha izay no hisian'ny fifampitokisana sy ny fifankatiavana misimisy hatrany. Ny fiainana anefa samy manana ny tantarany avy, samy nanana ny lalany avy, ary mety misy ihany koa ny mety hisarahana.
  Lire la suite ...
  • jeudi, 04 juin 2020 14:32
  • Sary nindramina

  Pyramide d'Egypte: Sound and light

  Raha mandeha any Egypte misy ireo Pyramide na fasana ilevenan'ireo Mpanjaka egypsianina fahiny, dia amin'arivony ireo mpizaha-tany mankafy ilay fampisehoana atao amin'ny alina, misy feo manako eny anelanelan'ny Pyramide sy Sary vongan'ny Pharaon, arahina mozika sy jiro maro loko. (Son et lumière). Vita ny fampisehoana dia amidy etsy akaiky ilay horonan-tsary azonao jerena any an-trano, sy ireo karazana fahatsiarovana, na sary na statuette, na pyramide kely vita amin'ny vato na sary sikotra isan-karazany. Azo antoka fa manana ny fombany sy ny fadiny ireo Egypsianina, fa hainy ny nampiaraka an'izay amin'ny fahampahafantarana ny tantarany sy ny fampidiram-bola.
  Lire la suite ...
  • lundi, 01 juin 2020 07:53
  • Photo Archives

  Respecter le patrimoine

  Le patrimoine est un ensemble existant, en totalité hérité du passé, constitué de biens matériels et/ou immatériels, qu’il soit une propriété privée ou bien commun. Que l'on peut vouloir conserver, vendre, échanger, valoriser ou maintenir pour les générations futures. L'Unesco propose cette définition en 2008 : « le patrimoine est l’héritage du passé dont nous profitons aujourd’hui et que nous transmettons aux générations à venir. Nos patrimoines culturel et naturel sont deux sources irremplaçables de vie et d’inspiration ». Ainsi il inclut les « œuvres qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science » (monuments ou ensembles) donc du « point de vue esthétique, ethnologique ou anthropologique ».
  Lire la suite ...
  • jeudi, 28 mai 2020 10:15
  • Sary nindramina

  Tsena la vanille: Atsaraina kely fotsiny dia lasa Bourse

  Ny famarotana lavanila hitatsika amin'izao dia efa mampiasa ny système boursier. Misy ny solaitrabe anoratan'ireo tompom-bokatra ny vidiny, ary misy ny anoratan'ny mpividy ny azy. Dia misy ny mpanera hoy isika, na mpiantoka, dia misy ny miantso ny mpividy crieur, dia misy ny mpanoratra eny amin'ny solaitrabe. Misy ny date sy historique des prix, misy ny mpanamarina sy ny mpitaky hetra... Inona moa no atao hoe Bourse? Misy karazany maro izy io, ary sokajiana isaky ny entana amidy, na varotra hifanaovana. Mety la vanille io, izay sokajiana any amin'ny hoe Bourses des matières premières, na agricole, mety trondro io, mety voninkazo, misy ny Bourse pétrole, volamena, mine, misy ny Bourse de change, izany hoe mivarotra sandam-bola, ohatra ny Dollar amidy Euro, na ny Euro amidy Yen, io ilay MID ao amin'ny Banky.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 27 mai 2020 09:47
  • Ivato Vohipeno

  Bois de rose: Mangetaheta ambony lakana, amono sa amelona?

  Madagasikara dia mirakitra 80-90% n'ireo zava-maniry na biby manokana ho azy maneran-tany (Faunes et flores 80-90% d’espèces endémiques), tafiditra ao anatin'izany ny Bois de rose na Andramena. Inona tokoa moa ity karazan-kazo ity, ary nahoana no harovana fatratra. Misy ny Andrapotsy, izay mitovy sokajy amin'ny Andramena ihany, fa izy fotsy ny lokony, fanaovana seza sy fanaka, nefa tsy mahasarotiny. Izy ireny ampiasain'ny IKEA ireny, izay hiadivantsika hovidiana andravaka ny biraom-panjakana sy ny any antokatrano fanaka malama fotsy na lokoina vernis mena ireny. Misy kosa ny Andramena na Bois de rose, izay nosakajiana tao anatin'ny hazo kitay, mena ny ao anatiny.
  Lire la suite ...
  • lundi, 25 mai 2020 17:48
  • Photo Archives illustration

  Juste des rêves

  Nous avons rêvé que Madagascar a coupé son cordon ombilical avec la France et qu’il a acquis entièrement son indépendance. Donc le pays de mes ancêtres a fait ce que le Rwanda a fait par le passé, car nous pensions que c’est la véritable raison de l’invitation de Paul Kagame à l’occasion de la célébration du 59ème anniversaire du retour de notre indépendance. 1er Chef d’Etat à être l’invité d’honneur de notre jeune président symbolise cet esprit d’indépendance après qu’il a repris les rênes du pouvoir, après avoir été élu. Nous avons rêvé que Madagascar sortira de la Francophonie ! Comme le Rwanda l’a fait à une certaine époque. Nous avons rêvé que Madagascar se tournerait vers les BRICS (pays émergents: Brésil, Inde, Chine et Sud-Afrique), et repousserait les biberons de Bretton Woods (Banque Mondiale, FMI).
  Lire la suite ...
  • vendredi, 22 mai 2020 09:04
  • Photo Net

  Polémique et politisme

  Au 20 mai 2020, selon la porte parole du Centre de Commandement Opérationnel (CCO) le nombre de nouveaux cas confirmés s’élève à 45 confirmés, qui portent le total des cas confirmés de 326 à 371. Ainsi Le nombre des personnes hospitalisées augmente de 33, passant de 205 à 238 cas actifs. 42 des 45 nouveaux cas confirmés sont localisés dans la Région Atsinanana (Toamasina) et 3 dans la Région Analamanga (Antananarivo). 12 nouvelles guérisons portent le nombre total de guérisons de 119 à 131 celles-ci sont constatées comme suit : Toamasina (5), Antananarivo (5), Fianarantsoa (1) et Toliary (1).Depuis le début de l'épidémie le CCO a annoncé 2 décès dus au Covid 19. Sur un total de 390 tests effectués le 19 mai à Toamasina et à Antananarivo, 127 ont été réalisés par le CICM (Centre d'infectiologie Charles Mérieux) et les autres par l'IPM (Institut Pasteur de Madagascar) soit 263.Tel est le tableau officiel. Mais personne n’a pas oublié la polémique née de l’augmentation du nombre de cas il y a une semaine quand celui-ci atteignit 67 en une journée. L’IPM était sommé de donner une explication, chose qui a été faite mais cela n’a semblé satisfaire tout le monde. Chacun tirait à hue et à dia car à Madagascar tout est polémique !
  Lire la suite ...
  • mercredi, 20 mai 2020 10:48

  Coronavirus: Tonga amin'ny fetrany ny fitantanana mivangongo

  Teny malaza ny nataon'i Filohan'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana raha nanambara ny vokatra ofisialin'ny fifidianana ho filoham-pirenena izy: " Tsy Antananarivo irery ihany Madagasikara". Matetika manko dia tapenana amin'ny resaka adim-poko hatrany raha vao miresaka an'io. Iarahan'ny rehetra mahita ankehitriny fa tsy te halala izay foko na lokom-bolo, na ngita, na malemy volo, na baomanga, na andriana, na izay fisokajiana sosialy izany ity aretina Covid-19 ity. Fa na manana na mahantra, eny hatramin'ny Prince de Monaco sy Praiminisitra angilisy heverina fa tokony tsy ho tratran'izany raha ny fahadiovana sy ny fiarovana azy, tratra daholo.
  Lire la suite ...
  • mardi, 19 mai 2020 10:59
  • Sary nindramina

  Diplomasia: Jeu d'échecs

  Ny diplomasia dia toa ny Jeu d'échecs, samy mifankahita vato, samy mamisavisa ny mety ataon'ny andaniny sy ankilany, samy mametraka vatofantsika hamandrihana ny iray na hiarovan-tena raha misy fihetsika ataon'ny ankilany. Io ilay hoe fihavanana fa ny kobay ankelika ihany, na basy atifi-kavana ka arangaranga, samy miaro ny tombotsoany, ka izay taitaitra eo no Echec et mat, izany hoe tafahitsoka ka tsy afaka miroso, tsy afaka mihemotra fa dia mirava ho azy ny tsena fa dia maty ny Roi vao mihetsika. Mahalaza azy ny teny malagasy: Ambassade = Masoivoho = Maso ivoho = Maso aoriana = Maso mahita ny miafina, na sampana fitsikilovana. Ny Ambassade iray izany, ankoatran'ny fikarakaran'ilay firenena manana masoivoho ao amin'ny toerana iray, ireo mpiray tanindrazana aminy, dia sampam-pitsikilovana eken'ilay firenena hipetrahany hiasa eo amin'ny taniny ihany koa. Hitatsika eny amin'ireny masoivoho samihafa ireny ireo sahafa be mampifandray mivantana amin'ny satelita amin'ny firenena niaviany ireny.
  Lire la suite ...
Page 1 sur 66