Harenam-pirenena: Ataovy mizara isaky ny faritra

  • mercredi, 07 août 2019 09:10
  • Super User

Zarao mifanentana amin'ny Faritra ny harena sy ny fitantanana azy.

Aoka ny faritra tsy angataka amin'ny foibe intsony, fa ataovy lalàna, eny soraty anaty Lalampanorenana, tsy azo kasihina mihitsy ny hoe, omena ny Fonkontany 50% vola miditra, 25% an'ny Kaominina sy Région, ary 25% ny an'ny Foibe.

Samy miezaka mampandroso ny faritra tsirairay. Ny Fanjakana foibe izany no misahana ny fanofanana, fanaraha-maso ary ny Fitsarana ho an'izay manodikodim-bola sy mangalatra.

Ireo tany sy harena ambany tany, mitovy amin'izay koa ny fitsinjarana azy, Fonkontany 50%, 25% an'ny Kaominina sy Région, ary 25% ny an'ny Foibe.

Tsy misy Faritra mahantra harena eto Madagasikara. Ny Foibe manampy ireo Faritra osa, amin'ny alalan'ny péréquation na latsakemboka avy amin'ny Faritra rehetra, ohatra 1%, atokana ho an'ireo tena osa, tantanan'ny Fanjakana Foibe iny.

Atao lalàna tsy azo kasihina ihany koa, ny tompon'ny tany no tompon'ny harena amboniny, ambanin'ny tany.

Ny Ranomasina manodidina faritra marivo 50 milles ohatra mizara amin'ny Fokontany, Kaominina, Région.
1mille (tononina amin'ny teny angilisy hoe "mail") dia fandrefesana eny an-dranomasina (1mille nautique = 1 852mètres).

Ny Firenenana manana ranomasina dia manan-jo iraisam-pirenena 200milles (tononina hoe 200 mailsss) na ZEE na "Zone économique exclusive", izany hoe miala 370.4km manodidina ny sisin-tanitsika izany dia fari-dranomasina antsika avokoa.

587 000Km² ny velaran-tanintsika, 5% amin'io ihany no misy fambolena, ary ny 15% ihany hatreto no misy olona mipetraka, ny 80% tanintsika izany dia babangoana tsy misy olona, tsy misy fambolena, dia lasa 1 225 259km² miaraka amin'ny fari-dranomasina,miaraka amin'ny harena ao aminy, ary 1 812 300Km² miaraka amin'ny plateau continental, izany hoe mbola antsika ihany koa ny tany mitohy ao ambany ranomasim-be ao, izay misy solika sy gaz avokoa ireny.

Tsy resahiko ireo Nosy Malagasy izay mazava ho azy fa antsika, tsy ilaina fiaraha-mitantana izany. Resaka hafa iny.

Izany hoe ny fidirana ny Port, vavalapasy, ary ny fitantanana ny Port, na port fluvial io na port maritime, na ny harena ao anatiny, sy izay fiarovana ny tontolo iainana ao dia anjaran'ny Fokontany 50%, Kaominina sy Région 25%, Foibe 25% ny ao amin'ny fari-dranomasina marivo na ny 50milles.

Ny 150 milles ambiny, anaty rano lalina, na "en eau profonde" dia an'ny Fajakana Foibe, ny solika an-dranomasina, ny jono au large, ny fiarovana ny morontsiraka, ny fivezivezena an-dranomasina, ny fiandrianam-pirenenena.

Ny Habakabaka, an'ny tompon'ny tany ny faritra azo anorenana, fampakarana building, ny ambonin'izay dia an'ny fanjakana foibe manontolo, na ny harena ao, na ny fikajiana sy fiarovana azy, ny tontolo iainana, ady amin'ny setroka, ny fivezivezena ao, ireo faritra tratran'ny drone, ny misy ny hélicoptère, ary ny misy ny faritry ny fiaramanidina. Ny eny amin'ny satellite moa dia efa lalàna iraisam-pirenena no mandrafitra azy.

Tsy mila hiandrasana ela izany, mivory amin'ny volana oktobra izao ireo Solombavambahoaka, dia efa azo apetraka izay lalàna izay. Raha hanova Lalampanorenana moa alohan'izay, dia soraty ao. Aza atao vava intsony ny hoe fitsinjaram-pahefana, fa tanterao ao anatin'ny 3 volana io, dia matoky ny rehetra.

Rehefa mandroso sy tompon'andraikitra feno ny Fokontany, ny Kaominina sy ny faritra tsirairay, teraka ho azy ny fifankatiavana sy ny tsy fanavakavahana ara-piaviana na ara-poko, ny Malagasy dia miray ary tokana, porofon'izany ny Barea.

Mirary soa e.

Vitatsika io
Patrick

Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.