Tetikasa Vitatsika io: 800 pejy, Atsangana ny toerana fanarahamaso ny tetikasa

  • jeudi, 17 mai 2018 14:45
  • Super User

Efa vonona ny Tetikasa rehetra ampandrosoana an'i Madagasikara, mahakasika ny sehatra lehibe eto amin'ny Firenena. Mahatratra 800 pejy izy io, 10 taona no nanomanana azy, nakana hevitra tamin'ny sehatra maro, nidinana ifotony, nanaovana fikarohana, ao avokoa ny fanazavana ny politika ankapobehany, ny tantara, ny Tanjona, ny fomba anatratrarana azy, ny olona sy ny fahaiza-manao ilaina, ny teknolojia ampiasaina anatanterahina azy, ny fitaovana sy ny teti-bola ary ny vola enti-manana, ny tetiandro ary ireo maridrefy na indicateur ahafahana mandrefy ny vita sy ny tsy vita.

Ho Atsangana eo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika, ny toerana fanarahamaso ny tetikasa, centre informatisé contrôle réalisation projet.

Ho hita eo no ho eo, en temps réel, ny tanjona, ny vita, ny tsy vita, ny fahatarana, ny vola mivoaka, ny vola miodikodina, hisy camera de surveillance sy fakana sary isak'izay ilana azy amin'ireny tetik'asa lehibe ireny.

Azon'ny rehetra jerena amin'ny site internet présidence, rehefa tonga eo amin'ny toerana isika, ireo andinindininy hisian'ny mangaraharaha.

Isaky ny ministera, izay tsy mihoatra 15, isaky ny Faritra 3, avaratra, afovoany, atsimo, isaky ny Kaominina 1600 ary Fokontany 20 000, dia azo jerena avokoa ny fitantanam-bola, ny teti-bola voatondro ho atao, ny niditra, ny nivoaka ary ny asa vita miaraka amin'ny porofo an-tsary.

Hisy famantarana hiloko Maitso ireo Fokontany, Kaominina, Faritra, Ministera ary ireo tetikasa lehibe arahimaso raha mizotra tsara ny asa, mifanaraka ny tetiandro, ny vola lany, ary ny fahavitan'ny asa.

Hiloko Mavo raha misy fambara fampitandremana.

Hiloko Mena kosa raha tsy vita mihitsy na misy ahiahy mavesatra momba ny fitantanana.
Izay tratran'io Mena io, avy hatrany dia miala ary miditra an-tsehatra ny Fitsarana manadihady, raha misy ny hiniana dia voasazy, raha noho ny tsy fahaizana kosa dia miala ary voarara ny mbola hitantanany ny fananam-panjakana.


Programme Vitatsika io: 800 pages, un centre informatisé contrôle réalisation projet sera à mettre en place pour suivre en temps réel, avec possibilité de consultation par le public.

Chaque avancement d'un projet sera marqué par un indicateur Vert, Jaune, Rouge.
Le Rouge indique, demission, renvoie, Tribunal.

Vitatsika io
Patrick


Production
- Agriculture
- Industries
- Mines
- Pêche
- Services et finances - Banque - Carte électronique

Infrastructures
- Port
- Aéroport
- Barrage hydraulique et agricole
- Route
- Autoroute
- Nouvelle ville
- Adduction d'eau, Pipeline
- Canal de Pangalane

Technologie – Energie
- Informatique
- Télécommunication
- Télédétection
- Energie renouvelable

Tourisme
- Eco-tourisme
- Haut de gamme
- Tourisme low-cost
- Tourisme local

Social - Valitanana
- Santé
- Education –formation
- Logements
- Eau potable-sanitaire
- Electrification rurale
- Lutte famine et pauvreté
- Culture –sport
- Service National

Gestion et protection des ressources
Environnement - Reboisement
Sécurité et défense
Iles de Madagascar
Projets ciblés par région

Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.