Editorial

  • lundi, 11 juin 2018 16:24

  Tetikasa Vitatsikaio: Fototry ny fanabeazana ny tanora ny fanatajahan-tena, ho fitaratry ny Firenena eo imason'izao tontolo izao

  50% n'ny mponina eto Madagasikara dia latsaky ny 18 taona avokoa. 75% dia latsaky ny 50 taona. Tanora tokoa izany ny mponina eto Madagasikara. Ka rariny raha ahompana betsaka amin'ny tanora ny fampandrosoana ny Firenena. Efa noresahina teto ny fampianarana, ny fahasalamana, ny asa izay omena ny tanora rehetra.Tsy maintsy mianatra ny zaza rehetra manomboka ny 3-16 taona, ary miasa daholo kosa ny 16-50 taona.Hiantohana avokoa ny fianarana, ny bourse, ny trano honenana, ny fahasalamana, ny asa, cantine scolaire, transport scolaire.
  Lire la suite ...
  • samedi, 09 juin 2018 13:39
  • Sary nindramina

  Tetikasa Vitatsika io: Soloina Carte électronique ny vola sy ny fifanakalozana

  Ny vola dia fitaovana iray hifanakalozana ara-barotra, misy entana na Service amidy na ambongadiny na antsinjarany, dia rehefa mifanaiky amin'ny zavatra vidiana sy ny vidiny ny roa tonta, dia atao ny fifanakalozana. Mety atao hifanatrehana izany, mety atao alavitra. Ilaina foana izany ny fifampitokisana eo amin'ny mpividy sy ny mpivarotra. Misy kosa ny garantie apetraky ny lalàna raha efa samy lasa, nefa nisy tsininy ilay entana novidiana na nisy tsy voaloa araka ny tokony nifanarahana ny vola, nefa ny entana na ny service efa livré. Ao anatin'izay anefa, ny fanjakana dia maka hetra izay tataovana ilay fifanakalozana, entina anaovana fotodrafitrasa ampiasain'ny mpividy sy mpivarotra sy ny mpanjifa ary ny vahoaka rehetra.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 08 juin 2018 09:29

  Tetikasa Vitatsika io: Fanoitra ho an'ny fampandrosoana ny Faritra ny Harena ankibon'ny tany

  Maro tsy lanin'ny Malagasy rehetra raha ny Harena ankibon'ny tany eto amintsika. 1- Fitrandrahana vaventy: Ny Malagasy no mitrandraka ny Harena Ho raisain'ny Fitondrana foibe avokoa ny fitrandrahana goavana eto Madagasikara, atsangana ny Orin'asa mpitrandraka sy ny indostria hanodina izany ho akora azo ampiasaina, tsy misy vokatra ahondrana ambongadiny. Fitsinjarana ny petrabola (Capital) - Foibe: 50%- Faritra (3): 10%- Malagasy rehetra na orin'asa Malagasy na orinasa vahiny mipetraka eto Madagasikara: 10%- Vahiny: 30% 2- Fitrandrahana madinika sy salantsalany: Izay tompon'ny tany no tompon'ny harena ambanin'ny tany
  Lire la suite ...
  • jeudi, 07 juin 2018 09:26

  Projet Vitatsika io: Bourse universitaire et scolaire

  50 000 étudiants universitaires 500 000 élèves professionnels publics ou privés Bac+3 miakatra: 250 000 ariary/isam-bolanaBac - Bac+3: 125 000 ariary/isam-bolanaBEPC- Bac (Ecole Professionnelle publique ou privée): 50 000 ariary/isam-bolana * Bac+3 miakatra: 15 000 x 250 000 ariary/isam-bolana = 3,750 miliara ar x 9 mois = 33,750 miliara ar/an = 11,250 millions de dollars/an* Bac - Bac+3: 35 000 x 125 000 ariary/isam-bolana = 4,375 miliara ar x 9 mois = 39,375 miliara ar/an = 13,125 millions de dollars* BEPC- Bac (Ecole Professionnelle): 500 000 x 50 000 ariary/isam-bolana = 25 miliara ar x 9 mois = 225 miliara ariary = 75 millions de dollars
  Lire la suite ...
  • lundi, 04 juin 2018 23:11

  Emission spéciale Patrick Raharimanana sur TvPlus le 04 juin 2018

  Emission spéciale Patrick Raharimanana sur TvPlus le 04 juin 2018. Vitatsika io.Patrick https://www.youtube.com/watch?v=A2cpHWuU4Pc  
  Lire la suite ...
  • samedi, 02 juin 2018 09:23

  Service National: Omena fiofanana sy asa ny rehetra

  Tsy asa an-terivozina akory, fa isika manana olona 4 millions eo tsy an'asa na miasa fa tsy mahavelon-tena ny karamany. Ka ampiasaina amin'ny toerana sy andraikitra sahaza azy avokoa ireo olona ireo. Ny informaticien omena andraikitra amin'ny informatisation de l’administration, ny dokotera alefa any amin'ny hopitaly ambanivohitra rehetra, ny mpampianatra mampianatra, ny mpanao barazy manao barazy fambolena, ny mpanao lalana manao lalana. Tsy ilay mpamaky vato misy rojo vy eritreretin'ny sasany akory, amin'izao misy engin, machine mahavita izany. Tsy manakana izay asa tanana ihany koa anefa izany. Betsaka ny asa ampanaovina azy ireo:
  Lire la suite ...
  • jeudi, 31 mai 2018 10:45

  Service National: Tsy maintsy miasa ny rehetra

  Tsy maintsy mandeha mianatra avokoa ny tanora latsaky ny 16 taona. Miditra Service National avokoa izay tsy mianatra nefa tsy manana asa rehetra manomboka ny 17-50 taona, na vavy na lahy, obligatoire io. Ireo mihoatra ny 50 taona, ireo mpitaiza, ireo reny na ray mikarakara tokantrano, mpanabe, mpitondra fivavahana, mpikarakara fikambanana sosialy, sport, zava-kanto, ireo manana kilema, dia manokana andro iasany arakarak'izay vitany. Ireo tsy salama na tsy afaka fizaham-pahasalamana na visite médicale dia tsy manao SN. Betsaka ny asa ampanaovina azy ireo:
  Lire la suite ...
  • mercredi, 30 mai 2018 15:14

  Fampianarana: Ivon'ny fampandrosoana, atao mifanentana amin'ny filan'ny Faritra tsirairay

  Miainga amin'ny Tokantrano ny fototry ny fiarahamonina. Ao no misy ny fanabeazana ny ankizy, ny tanora. Tsy misaraka aminy arak'izany ny tontolo manodidina azy, ny fomba, ny teniny ary ny fandrosoan'ny Faritra misy azy. Ny sekoly dia toerana fanabeazana, izay manampy ny efa ataon'ny Ray amandreny any an-tokantrano. Toerana fandratoana fahaizana sy fianarana ho entina mampandroso ny fiarahamonina izay misy ny tena.Entina miasa hamokarana sy hampitombo ny fiarian-karenan'ny tsirairay sy ny Faritra ary ny Firenena. Manana adidy lehibe ammin'ny fanabeazana arak'izany ireo Ray aman-dreny, ireo Fiangonana, ireo fikambanana sy ireo sehatr'asa mitaiza ankizy sy tanora ary ny fanjakana izay tompon'andraikitra feno amin'ny fanabeazana sy fampianarana ny zaza sy ny tanora ary ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra, mba ananana olom-banona sy mahay eo anivon'ny fiarahamonina. Ahafahana mamokatra tsara, dia mila olona mahay ireo sampan-draharaham-panjakana isa-tsokajiny, ireo orin'asa miankina na tsy miankina amin'ny Fanjakana.
  Lire la suite ...
  • mardi, 29 mai 2018 11:35

  Fiompiana omby: Atao asa matihanina, asiana puce électronique

  Manana ny toerany lehibe eo amin'ny fiarahamonina Malagasy ny omby. Ahitana azy, na ny fomba amam-panao, fangatahana tso-drano, fety fifaliana, fahoriana, kilalao savik'omby, fanambadiana. Mariky ny fananan-karena ihany koa izy, ary ataon'ny tantsaha Banky fitehirizam-bola. Ny Vola Malagasy, ny aloalo, dia misy sarina lohan'omby, izay lasa famantarana an'ny Madagasikara mihitsy. Mitana toerana lehibe eo amin'ny famokarana ihany koa ny omby, fiasana tanim-bary, fitaterana, fitaritana sarety. Atao sakafo ihany koa ny omby, akana ronono.Ny akora rehetra avy aminy dia anaovana taozavatra, tandroka, ny hoditra, ny taolana.Anaovana zezika ihany koa ny tainy, ny taolana.Anaovana fanafody hitsaboana, ny ranomena, ny taolany...
  Lire la suite ...
  • lundi, 28 mai 2018 10:53

  Famokarana: Asiana ministeran'ny Vary, vatsiana vola ny mpamboly

  Atsaraina ny fomba fambolem-bary, omena fitaovana vaventy ny mpamboly, amboarina ireo fotodrafitrasa, toy ny barazy, ny lakan-drano, ary itarina ho 10% ny tany volena vary eto Madagasikara, raha 3,5% fotsiny izy amin'izao. Ampiditra 30 milliards de dollars amintsika ao anatin'ny 5 taona io vary io. Raha ny tetik'asa "Vitatsika io", dia io ilay vary averina amintsika Malagasy rehetra, ka ampidirana amin'ilay carte électronique, ny crédit vary 150Kg/isam-bolana/isa-tokantrano mba hialana amin'ny hanohanana sy ny tsy fanjarian-tsakafo, ary hiadiana amin'ny fidangan'ny vidim-piainana. Ho ferana 15 ny isan'ny ministera, ka ao anatin'izany ny ministera manokana momba ny vary. Hisahana ny tany fambolena vary rehetra, ny fampitaovana ny mpamboly, ny fotodrafitrasa momba ny fambolena vary, ny fampidiran-drano momba ny vary, ny fiofanana, ny masomboly, ny zezika, ny fikarohana, ny fanangonana vary, ny fitehirizana, ny fitsinjarana sy famarotana azy na eto an-toerana na any ivelany.
  Lire la suite ...
Page 10 sur 42