Editorial

  • samedi, 15 juin 2019 10:50

  Corruption: Un train peut en cacher un autre !

  Ce panneau des passages à niveau des chemins de fer sied bien à cette affaire, ou plus exactement à ces affaires de corruption qui se sont déroulées dans le sud de Madagascar. Celle qui est au centre de ces affaires dépasse de très loin Claudine Razaimamonjy qui, à côté d’elle, n’est que du menu fretin. Pas loin d’une vingtaine de dossiers la concernant sont transmis devant la justice. Le mode opérationnel de cette femme-entrepreneur est simple: elle rencontre directement les édiles des communes pour leur annoncer une « bonne nouvelle » que sa commune va recevoir une subvention exceptionnelle mais…il y a toujours un MAIS, le marché issu de cette subvention lui sera attribué de facto sans appel d’offre aucune. Et elle déclare au maire qu’elle « fera tout son effort » pour que la dite commune obtienne la subvention !!
  Lire la suite ...
  • mercredi, 12 juin 2019 08:40

  Banky KGB

  Amin'izao dia izay mpanao politika rehetra, fonctionnaires ambony, DG na directeur na cadre ambony orinasa dia antsoin'ny banky hoe "Client sensible", ka dia arahi-maso avokoa ny kaontiny amin'ny banky, na ny miditra na ny mivoaka. Misy kaomisionina manokana mihitsy ao amin'ny banky mijery izany ary mandefa ny momba ny mouvement bancaire rehetra any amin'ny fanjakana. Na vola kely aza dia mety hitakiana justificatif.
  Lire la suite ...
  • lundi, 10 juin 2019 17:00
  • EPP Antsiatsiaka Bevontro Sambava

  Les caisses de l'Etat sont-elles vides ?

  Les employés de l’Etat ou fonctionnaires ont touché sans problèmes leurs salaires, ce qui n’est pas le cas des Employés de Courte Durée (ECD) ainsi que ceux des Enseignants Non Fonctionnaires (ENF/FRAM). Le délai de 61 jours après la prestation de service pour le paiement des émoluments n’et plus respecté. Rappelons que pour les fonctionnaires, c’est le Directeur des Soldes et Pensions au sein du Ministère des Finances et du Budget qui signe la délivrance des salaires pour tout le territoire. Mais pour les ENF/FRAM, leur paiement dépend de la signature des chefs de chaque Direction Régionale de l’Education Nationale (DREN) de leur circonscription respective, donc des 22 régions, car ils entrent dans le cadre des « dépenses de fonctionnement hors solde ». Au mois de Janvier dernier le Trésor public a reçu l’instruction de ne plus payer que les fonctionnaires « jusqu’à nouvel ordre ».
  Lire la suite ...
  • samedi, 08 juin 2019 15:08

  Eritreritra mandeha: Tsy efa ampy ve izay adilahy politika izay?

  Maro ireo resaka mandeha fa hilatsaka Ben'ny Tanàna Antananarivo renivohitra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, izaho aloha tsy manana vaovao manokana momba izay, ary tsy mbola nisy fotoana niresahana izay taminy mivantana. Raha izay no mety fanapahan-keviny, na ny tolo-kevitra avy amin'ireo mpomba azy na ny manodidina azy, dia fahadisoana izay raha ny eritreritro. Raha zohiana ny zava-misy ankehitriny, na ny fomba firesaky ny filoha ankehitriny, na ireo manodidiana azy, na ireo mpomba azy rehetra, dia ady amin'andriamatoa Marc Ravalomanana hatrany no ampandehanana ny resaka politika eto. Izay fahadisoana ihany koa izay amiko. Rehefa tsy mpomba an'i Filoha Andry Rajoelina eto, dia avy hatrany dia lazaina fa mpanohana Marc Ravalomanana, toa ny tsy misy mahazo mijoro amin'ny tsanga-kevitra hafa intsony.
  Lire la suite ...
  • jeudi, 06 juin 2019 11:11

  Injustice fiscale

  Avy koa Patrick be vava, mialà izay tsy mazaka. Ny Lalampanorenana milaza mazava fa mitovy avokoa ny vahoaka malagasy, nefa nahoana moa ireo manam-bola no vesarana ny entana rehetra amin'ny hetra alaina ampandehanana ny firenena? Izy nianatra, namono tena, izy niasa tsy natory, izy nampiasa ny fahaizany sy ny hafetseny rehetra, nitadiavam-bola, eny tsy maninona izy nisy chance na nitsikian'ny vintana, fa izy aloha dia manana. Nahoana no tsy maintsy zarainy ny azony? Tsy tokony avela izy ve no anapaka izay tiany atao amin'ny fananany? Te hizara izy, azy izay, tiany entina any ampasana samirery ny fananany safidy koa izay. Ireo manam-bola, efa mampiasa ny volany, mamelona mpiasa amin'arivony ao anaty orin'asany, izy no mody farany rehefa mirava, izy no mandray karama farany raha mbola misy raisiny, ny hetra aloany anefa 40% ambonin'ny karaman'ny mpiasa. Mbola mandoa TVA izy, mbola akana 30% amin'ny tombom-barotra kely zara raha mahatratra 5% amin'ny chiffre d'affaire, na ny vola miditra kirakiraina rehetra.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 05 juin 2019 13:09
  • Photo illustration

  Filière vanille: Veut-on la tuer ?

  Il y a 1 mois de cela le Ministère du Commerce a imposé un « taxe » de 5 pour 1000 sur la valeur FOB aux exportateurs de vanille pour la délivrance du Certificat de Contrôle, de Conditionnement et d’Origine (CCCO) sur toute opération d’exportation de vanille. Pour les opérateurs, cette taxation surprise aura des conséquences graves sur la filière. Selon bon nombre d’entre eux des contrats ont été annulés et plus d’une centaine de tonnes de vanille prêtes à l’exportation sont bloquées dans les entrepôts des opérateurs. Car les contrats signés dans la 2ème moitié de 2018 n’incluaient nullement pas cette taxation qui se chiffre par milliards de MGA, donc elle ampute considérablement la trésorerie des exportateurs déjà affaiblis par la petite marge bénéficiaire qu’ils pratiquent. Par conséquent les centaines de tonnes (environ 300) encore aux mains des producteurs de la SAVA risquent de ne plus trouver d’acheteurs car les opérateurs ne savent plus où se donner de la tête !
  Lire la suite ...
  • mardi, 04 juin 2019 13:47
  • Teti-bola

  Volavolan-dalàna fanitsiana teti-bola 2019

  Araka ny fahefana nomena ny Filoham-pirenena, noho ny fahataperan'ny andro fiasan'ny Solombavambahoaka, dia nanolotra didy hitsivolana na ordonnance izy anitsiana ny teti-bolam-pirenena ny taona 2019. Efa neken'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana izy io, miaraka amin'ny fanamarihana maromaro. Hatreto aloha ny Filoham-pirenena mbola tsy nanao sonia ny volavolan-dalàna niverina avy any amin'ny HCC, ka mbola mijanona ho volavolan-dalàna ihany izany aloha ity teti-bola ity, fa raha ny lalàna no arahina dia mbola mihatra ihany izany ilay teo aloha, efa lanin'ny solombavambahoaka farany teo. Toy izao kosa, na izany aza, ireo tsara ho fantatra amin'io teti-bola nasiam-panitsiana io:
  Lire la suite ...
  • lundi, 03 juin 2019 10:47

  Lanja miakatra ny fiainana: Adala izay toa an-drainy, mianara

  "Adala izay toa an-drainy", "Mitsangàna dieny malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony". Teny notenenin'i Dadilahiko tamiko izy io zaho mbola 13 taona tany.- Ino dikan'izany Papa hozy zaho taminy?- Ianao zao zafiko mbola tanora, matanjaka, nefa variana mandehandeha, tsy mianatra firy, tsy mitady vola, fa rehefa antitra toa zaho zao ianao vao hazoto anangan-javatra, efa tara satria tsy maharaka intsony ny herinao. Tsy tafatory zaho nandinika teniny. Tsaroako daholo tantaran'ny mamako sy papako. Niainga tamin'ny kely ireo, ny fianarana no nolofosan'ny papako, ka tonga mpampianatra sy mpikaroka teny amin'ny université izy. Sady nianatra nefa efa nanambady ary efa niteraka anay zokizoky. Tsy nisy sekoly teny Ambohipo tamin'izany, dia nivondrona ireo ray aman-dreny tao amin'ny fiangonana Katolika, dia nanangana sekoly paroasialy, izay lasa lycée lehibe ankehitriny. Saint Pierre Canisius.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 31 mai 2019 12:24
  • Tahin-tsary nindramina

  Ho antsika havana Musulman

  Teo aloha dia ireo manana finoana Silamo ihany no nahazo jour férié ny famaranana ny ramadany. Tamin'ity taona ity kosa dia ny rehetra mihitsy no natao andro tsy hiasana fa handraisana karama izany andro izany, mba tsy hiangarana amin'ny finoana hafa.
  Lire la suite ...
  • mardi, 28 mai 2019 10:27
  • Sary Gasypatriote

  Iza no tonga nifidy?

  Isan'ny voasoratra: 621 Tonga nifidy: 59Vato fotsy sy vato maty: 2Vato manankery: 57 Tahan'ny fandraisana anjara 09.50% Vato azon'ny kandida A: 28 (28/57x100= 49.12%)Vato azon'ny kandida B: 13 (22.81%)Vato azon'ny kandida D: 16 (28.07%) Lany Solombavam-bahoaka ny kandida A; apoaka champagne. Rehefa tena atao anefa ny kajy ny fitiavam-bahoaka azy hitondra ny teniny dia Kandida A: 28/621 x 100 = 4.51% n'ny vahoaka no mankatoa azy.
  Lire la suite ...
Page 8 sur 57