Editorial

  • samedi, 23 juin 2018 11:23

  Tetiandro taona voalohany: Tsy maintsy miasa ary miditra amin'ny ara-dalàna avokoa ny rehetra

  1- Fanombohana avy hatrany ny fanamboarana ny fotodrafitrasa vaventy rehetra, izay mety aharitra taona maromaro ny fahavitany: - Fitrandrahana ny pétrole, fananganana ny raffinerie- Fitrandahana ny volamena sy ny harena ankibon'ny tany- Fitrandrahana sy fikajiana ny bois de rose- Fanamboarana ireo fotodrafitrasa fambolena sy famatsian-drano- Fambolena sy fiompiana vaventy- Fambolena vary amin'ny tany midadasika- Fanampiana ireo mpamboly sy mpiompy- Autoroute manodidina an'i Madagasikara- Fanamboarana ny Canal des Pangalanes sy ireo fotodrafitrasa miaraka aminy, port fluvial- Fananganana ireo Oniversité lehibe isaky ny Faritra 3- Fananganana ny grand complexe sportif isaky ny Faritra 3
  Lire la suite ...
  • vendredi, 22 juin 2018 11:44

  Faritra atsimo: Ho foanana ny Kere, ampidirina ny rano, asiana barazy ny Reniranon'i Mandrare

  Fantatry ny rehetra fa ny faritra atsimon'ny Nosy, Androy, Amboasary atsimo, Ambovombe, Antanimora, Bekily, Beraketa, Bekitro, Jafaro, Beloha, Tsihombe, hatrany Faux Cap dia kere sy tsy misy rano madio fisotro sy ambolena avokoa. Manjaka ny dahalo, tsy misy ny fandriam-pahalemana, ratsy ny làlana. Ny rano anefa dia betsaka tokoa amin'iny faritra iny, fa tsy voafehy, ka mivarina andranomasina avokoa. Porofon'izany ny habehan'ny renirano toy an'i Mandrare, izay mivelatra nefa mora ritra. Ny harena ankibon'ny tany dia feno, nefa manjaka tokana ny vahiny sy ireo mpandroba malagasy miray tsikombakomba aminy.
  Lire la suite ...
  • jeudi, 21 juin 2018 11:34
  • Photo de famille Gouvernement Ntsay Christian

  Opposant ou partisan ?

  Dès le début de la mandature de Hery Rajaonarimampianina, 1er président de la 4ème République, le parti d'Andry Rajoelina ou MAPAR a été écarté par le régime comme un malpropre. Alors que l’ancien ministre des Finances de la Transition devait son fauteuil grâce à l’appui politique du MAPAR et ce au détriment d’un ex-premier ministre de la transition Camille Vital et d’un soi-disant candidat « officiel » du MAPAR Razafindravahy Edgard Marie Noé. Pour avoir été écarté comme un voleur de poulet, les réactions de l’ex-président de la transition Andry Rajoelina, par deux fois au Carlton, ont été des plus cinglantes. Mais sous prétexte d'absence de décret d'application de la loi sur les partis politiques datant de 2013, le MAPAR s'est toujours refusé de se déclarer opposant à l’administration HVM, bien au contraire il s’est scindé en plusieurs subdivisions MAPAR I, II, III. Il est à noter que cette loi sur les partis fut adoptée sous la Transition, mais son président a omis de sortir le décret d'application, donc elle est sans effet, pour ne pas dire « nul et non avenu » et ressemble plus à un enfant mort-né.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 20 juin 2018 11:40
  • Sary Fitrandrahana solika ao Tsimiroro, andrefan'ny Madagasikara

  Fitrandrahana solika sy Gaz: Manana tahiri-tsolika hatrany amin'ny 1 500 milliards de barils i Madagasikara

  Raha ny fikarohana rehetra nataon'ny OMNIS (Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques) sy ireo fikarohana marobe iraisam-pirenena ary ireo manam-pahaizana malagasy maro, dia mahatratra any amin'ny 1 500 milliards de barils any ny tahiri-tsolika misy eto Madagasikara. Ao andrefan'i Madagasikara ny maro amin'ireo, na andranomasina ao amin'ny Canal de Madagascar, na Canal de Mozambique hoy isika, na an-tanety manaraka ny ilany andrefana rehetra, manomboka any avaratra, ka hatrany atsimo andrefana. Nofaritana ho 200 blocs izy io, izany hoe natao toy ny carreaux anamora ny fitrandrahana sy ny famaritana azy ho an'ireo mpitrandraka. Ny 20 blocs ihany hatreto no misy asa fikarohana sy fitrandrahana.
  Lire la suite ...
  • mardi, 19 juin 2018 11:07

  Anta-Renivola: Fanitarana ny Renivohitry Madagasikara

  Imeritsiatosika - Arivonimamo: Tetikasa "Vitatsika io" ho fanitarana ny Renivohitry Madagasikara. Ao anatin'ny tetikasa "Vitatsika io", dia hitarina ny Renivohitry Madagasikara amin'ny alalan'ny fanorenana Tanàna vaovao, tsy lavitra ny efa misy ankehitriny. Hitatsika amin'ny sary io mahitsizoro mavo io, telo avo heny amin'ny haben'Antananarivo ankehitriny. Antsoina hoe Anta-Renivola no anarany, satria dia kasaina ho ivo-toeran'ny fandraharahana ara-bola aty amin'ny faritry oseanina indianina mihitsy izy. Hisy ao izany ny foiben-toerana Banky Malagasy sy vahiny lehibe, ireo seham-pihariana ara-bola toy ny Bourse, ny Vente Matière Première, Vente action industrie et Société, ny Immatriculation société offshort na fanokafana orin'asa tsy mandoa haba sy hetra. Hisy trano 200 000 vaovao hajoro, andraisana mponina eo amin'ny 600 000 eo.
  Lire la suite ...
  • dimanche, 17 juin 2018 18:50
  • Photo FB

  Communauté internationale ou confusion internationale

  On aime bien se gargariser du terme « communauté internationale » à Madagascar. Cela a commencé avec le Madagascar Action Plan ou MAP, et la crise de 2009 a renforcé cette soi-disant place de la Communauté Internationale dans le déroulement des évènements politiques intérieurs à Madagascar. Les allers et retours des délégations venues de l’Union Africaine et de la Communauté de l’Afrique Australe (SADC), sans oublier les interventions partiales de l’Ambassadeur de France de l’époque ont sans aucun doute donné du poids à cette Communauté internationale. Qui, rappelons-le, est composée pour sa grande majorité des Etats occidentaux, comme l’Union Européenne (UE), les Etats-Unis qui financent les institutions de Bretton Woods que sont la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI). La première accorde des prêts pour des grands projets d'infrastructures (centrales électriques, autoroutes, aéroports, etc.), elle est actuellement dirigée par un américano-coréen Jim Yong Kim, mais ses prêts sont soumis à des conditionnalités (bonne gouvernance et droits de l’homme) qui sont dans la stricte réalité une intervention directe des Etats-Unis dans les affaires intérieures des Etats emprunteurs.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 15 juin 2018 08:57

  Mpampianatra sy Mpanabe ary Mpandraharaha: Hisy Oniversité manokana hanofanana azy ireo, atsangana ny Village scolaire et Universitaire

  Apetraka amin'ny toerana maha izy azy ny Mpampianatra sy Mpanabe, satria fototry ny fanabeazana sy ny fahaizana. Hisy sekoly ambony ao anatin'ilay Oniversité isaky ny Faritra 3 atsangana, Avaratra, Afovoany, Atsimo, hanofanana ireo Mpampianatra sy Mpanabe. Hisy ireo fampihofanana mitohy, formation continue, mba hifanentana amin'ny toetr'andro ny fahaizana ampitaina. Hikarama toy ny mpiasam-panjakana avokoa ny Mpampianatra rehetra, na miankina na tsy miankina amin'ny Fanjakana. Tsy misy intsony izany ny FRAM na ramose daba, hiantohan'ny Ray amandrenin'ny mpianatra izany, adidin'ny Fanjakana ny fanabeazana sy ny fampianarana ny zaza sy ny tanora.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 13 juin 2018 15:00

  Faritra 3: Hajaina ny fomba amam-panao, fitsinjarana andraikitra mazava no apetraka

  Ny fomba amam-panao, tsy foanana satria izay fahasamihafana izay dia harena ho antsika, fa famaritana andraikitra administratif ihany ny fitsinjarana ho Faritra 3, Avaratra, Afovoany, Atsimo. Mandany vola sy manavesatra andraikitra fotsiny ny Distrika, Région, Province. Avy dia omena ny Fokontany ny andraikitra feno ampandrosoana ny faritra misy azy. Ny tetibola na budget, avy dia atao mivantana any, amin'ny alalan'ilay carte életronique, vao misy mividy entana dia avy hatrany dia mandeha mivantana amin'ny compte:
  Lire la suite ...
  • mardi, 12 juin 2018 14:10

  Fitsinjarana andraikitra: Atao Faritra 3, Avaratra, Afovoany, Atsimo

  Betsaka ny resaka na lalàna efa natao amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy, fa dia samy namikitra nitazona ny fahefana ho an'ny vondrona antokon'olom-bitsy hatrany.  Novesarana rafitra poakaty tsy misy fahefana, tsy misy vola. Ialana ny rafitra fanjanahantany ka dia ho tsinjaraina Faritra 3, Avaratra, Afovoany, Atsimo i Madagasikara. Tsy misy ny misaratsaraka, samy mahazo ranomasina andrefana, atsinanana. Atao eo anivon'ny Fokontany ny fampandrosoana rehetra, ka dia omena azy ny andraikitra rehetra sy ny tetibola. Rehefa ampiasaina ilay Karatra mavo ho an'ny mpanjifa ary Karatra maitso ho an'ny mpivarotra sy mpandraharaha (Carte électronique) dia azo eo noho eo ny hetra, voafehy ny kolikoly, hihena ny tsy fandriam-pahalemana, ka hiakatra avo 5 heny avy hatrany ilay tetibolam-panjakana 5 000 miliara Ariary ankehitriny, ho lasa 25 000 miliara Ariary izany ka ny:
  Lire la suite ...
  • lundi, 11 juin 2018 16:24

  Tetikasa Vitatsikaio: Fototry ny fanabeazana ny tanora ny fanatajahan-tena, ho fitaratry ny Firenena eo imason'izao tontolo izao

  50% n'ny mponina eto Madagasikara dia latsaky ny 18 taona avokoa. 75% dia latsaky ny 50 taona. Tanora tokoa izany ny mponina eto Madagasikara. Ka rariny raha ahompana betsaka amin'ny tanora ny fampandrosoana ny Firenena. Efa noresahina teto ny fampianarana, ny fahasalamana, ny asa izay omena ny tanora rehetra.Tsy maintsy mianatra ny zaza rehetra manomboka ny 3-16 taona, ary miasa daholo kosa ny 16-50 taona.Hiantohana avokoa ny fianarana, ny bourse, ny trano honenana, ny fahasalamana, ny asa, cantine scolaire, transport scolaire.
  Lire la suite ...
Page 11 sur 44