Economie

  • jeudi, 14 septembre 2017 20:08

  Madagasikara: 15% mponina ihany no manana herinaratra

  Vita androany ny sonia teo amin’ny sampandraharaha amerikana misahana ny varotra sy ny fampandrosoana (USTDA) sy ny orinasa malagasy mpamokatra herinaratra Henri Fraise Fils & Cie, nanomezana fanampiana hampiroboroboana sy hananganana tambazotra madinika mpamokatra sy mpitsinjara herinaratra eto Madagasikara, raha 15% mponina ihany no manana herinaratra hatreto. Ity fifanarahana ity dia hoentina manohana ny fanadihadiana teknika sy ara-barotra momba ny famokarana herinaratra amin’ny herin’ny masoandro sy ny fitehirizana izany anaty vatoaratra ary ny fitsinjarana ireo herinaratra ireo amina tanàna miisa 100. Tafiditra anatin’izany koa ny andrana famokarana sy fitsinjarana herinaratra any Belobaka. Nilaza ny filoha lefitry ny orinasa Henri Fraise, Nicolas Verbert, fa “ankasitrahanay ny tohana omen’ny USTDA amin’ny fiarahanay miasa amin’ny orinasa Fluidic, hametrahana ny famokarana herinatra amin’ny masoandro sy ny fitehirizana izany anaty vatoaratra ary ny fitsinjarana izany. Ny famatsiam-bola avy amin’izy ireo dia sady hanatsarana ny fitrandrahana ara-barotra io teknika famokarana herinaratra io no hoentina hanapariahana izany manerana an’i Madagasikara”.
  Lire la suite ...
  • samedi, 09 septembre 2017 17:38
  • Sary Njaka

  Asa velotena: Mpanety - Métier du coiffeur au norme sanitaire et rentable

  Anisan’ny fivelomana azo atao ihany koa ny Manety volo, ity lehilahy ity izao dia mahavelona azy sy ny vady aman-janany ny asa manety volo .Manodidina ny iray alina isan’andro eo ny azony amin’izany ary mihoatran’ny roa alina ariary izany rehefa tena mandeha. Mampiasa alikaola izy rehefa manadio ireo fitaovana ampiasainy ary manolo lalandava ny lame isaky ny olona mihety ao aminy. Afa-po ireo mpanjifa satria dia mirary ny saram-pihetezana ary voakaly tsara ny asa ary azo lazaina fa madio sy manara-dalana ireo fitaovana ampiasaina. Arivo ariary dia efa mihety ary diman-jato sy arivo kosa raha miaraka amin’ny volom-bava.  
  Lire la suite ...
  • mercredi, 06 septembre 2017 20:00
  • Sary Njaka

  Tanjombato: Foire interantionale de l'agriculture

  Ho tanterahina amin’ny 14 septambra ho avy izao eny amin’ny FORELLO EXPO Tanjombato ny FOIRE INTERNATIONALE DE L’AGRICULTURE izay tsy hifarana raha tsy ny 17 septambra ho avy izao. Andiany voalohany izy ity, izay karakarain’ny Ministera fambolena sy ny fiompiana ary ny Agence Première ligne. Izy ity dia natao mba hivondronan’ireo mpandraharaha indrindra mahakasika ny fambolena.  
  Lire la suite ...
  • lundi, 04 septembre 2017 17:43
  • Sary Sobika Vangaindrano

  Atsimo Atsinanana: 10.000 Ariary ny kilaon’ny jirofo

  Nanapa-kevitra ny ao amin'ny faritra Atsimo Atsinanana fa efa azo atao ny manangona ny vokatra jirofo noho ny fiovaovan'ny toetr'andro ka tsy miara-matoy ny vokatra. Na izany aza dia ny fivezivezeny ao anatin'ny faritra aloha no azo fa tsy maintsy mandoa tamberimbidy eny amin'ny Kaominina kosa raha hivoaka ny tanàna. Ny famoahana azy ivelan'ny faritra kosa dia mbola miandry mba hitazomana ny atsaran'ny vokatra any amin'ny tsena iraisam-pirenena, hoy ny lehiben'ny Faritra Atsimo Atsinanana, Dr Théodoret ka hampahafantarina ihany aorian'ny fihaonana eo amin'ireo mpisehatra.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 01 septembre 2017 11:26
  • Sary Njaka

  Asa tanana: Ireto no antsoina hoe BE ANGANDY

  Mpivarotra angady, antsy, antsim-bilona, antsibe fikapana hena, angadin’omby sns. Eny Isotry no misy ireto mpivarotra ireto ary eny no jifain’ireo tantsaha mila izany. Misy ny afaka maka maro ary misy ihany koa ny maka amin’ny antsinjarany, any amin’ny faritra Alatsinainy Bakaro any ireto mpivarotra ireto no manafatra ireto entana ireto. Tsy nofaritan’ireo mpivarotra moa ny vidin’izy ireo fa dia milaza ireto farany fa dia mahavelona ny fivarotana ireto fitaovam-pamokarana ireto.  
  Lire la suite ...
  • jeudi, 31 août 2017 22:11
  • Sary Sobika Antsirabe

  Antsirabe: Raikitra ny « Vitrine du Vakinankaratra »

  Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy androany 31 aogositra ka haharitra hatramin’ny 2 septembra ny « Vitrine du Vakinankaratra » andiany faha-20, manoloana ny garan’Antsirabe. Trano heva miisa 152 no ampiratiana ireo vokatry ny mpamboly sy mpanodina akora, madinika sy salantsalany, mpikambana ao amin’ny FIOVA, izay omena sehatra manokana mandritra ity hetsika ity. Nambaran’Atoa Ramarojaona Andrianjafy, filohan’ny FIOVA, fa natao hampisehoana ny fahaizamanao sy ny zava-bita ny hetsika ary ny asa ataon’ny tsirairay. Natao handrefesana ny hoavy ihany koa ny hetsika ka ahafahana mahita fa mandroso ny faritra Vakinankaratra.
  Lire la suite ...
  • lundi, 28 août 2017 08:44
  • Sary Sobika Mahajanga

  Mahajanga: Niverina nisokatra ny orinasa Bidco

  Nivaly ny fitakian'ireo mpiasa ao amin'ny orinasa mpamokatra menaka Bidco, eny Amparemahintsy-Mahajanga. Niverina nosokafan'ny fanjakana nanomboka ny faran'ny herinadro teo ity orinasa ity rehefa nakatona nandritra ny volana maromaro noho ny tsy fananana atontan-taratasy mazava ahafahany mamokatra sy mivarotra menaka. Nisy ny fitokonana nataon'ireo mpiasa maherin'ny 150 tamin'izany nitakiana ny tokony hikaroham-bahaolana satria sahirana ireo mpiasa voatery niato tamin'ny asany. Ho fanamarihana io fisokafana io ary dia nisy ny fanaovana ny joro araka ny fomba Sakalava teny an-toerana mba ho fanajana ny fomban-drazana sy ho fanomezana hasina ny mponina eny amin'ny Fokontany Amparemahintsy.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 23 août 2017 07:48
  • Sary Njaka

  Varotra fiara: Tsy omena toerana sahaza azy

  Fantatra fa fiara 10 000 isan-taona no miditra eto Madagasikara, ny atsasany dia fiara vaovao, ny 5 000 ambiny kosa dia fiara efa niasa, na ilay hoe occasion. Ny 60% n'ireo dia gas-oil ary ny ambiny dia lasantsy. Ny Mercedes no mitana laharana voalohany amin'ireo fiara lafo 3.7% ny vaovao, 22.7% occasion, ary manaraka azy ato aoriana ny Renault 11.5% ny vaovao 12.3% ny occasion, ny Hyundai 4.5% ny vaovao, 20.1% ny occasion, ny Toyota 12.9% vaovao, 7.5% occasion, Nissan 16.8% vaovao, 3.2% occasion, Volkswagen 1.8% vaovao, 6.3% occasion, Peugeot 1.6% vaovao, 3.2% occasion, ny Mazda kosa dia nihemotra any amin'ny 6.0% vaovao ary 2.7% ny occasion. Mitaraina anefa ireo mpandraharaha ny fiara, fa toa lasa entam-barotra akasarotina, na ny hetra famoahana azy any amin'ny ladoany, na ny mutation famindrana anarana, na ny hetra marobe ampitataovana azy toy ny carte grise biométrique, nefa ny Polisy sy Zandary misava aza tsy manana fitaovana amakiana azy akory fa dia toy ny teo aloha mamaky izay voasoratra fotsiny.
  Lire la suite ...
  • mardi, 22 août 2017 21:40
  • Sary Njaka

  Colbert Antaninarenina: Génération d’électricité rurale

  Ny firaisam-be Eropeanina dia namatsy vola mitentina 328 610 Euro hanaovana an’ilay tetik’asa atao hoe ”Génération d’électricité rurale” izay miainga amin’ny fanodinana Jatropha any atsimon’ny Madagasikara. Atrik’asa fampahafantarana izany tetik’asa izany no notontosaina tao amin’ny Hotel Colbert Antaninarenina, izay miompana ho amin’ny fanodinana ny Jatropha ho angovo azo ampiasaina toy ny herin’aratra ka ho jifain’ny olona, ary ny menaka azo avy aminy dia azo ampiasaina toy ny Biocarburant, ny faikany kosa dia azo anaovana zezika sy ho sakafon’ny Biby. Ity tetik’asa ity moa dia efa misy ary efa natomboka any Maurice sy Comores.  
  Lire la suite ...
  • mardi, 22 août 2017 10:46
  • Sary Sobika

  Asa tanana: Fanamboarana fatapera

  Maro tokoa ireo fianakaviana mivelona amin'ny asa tanana madinika, ombam-bady amanjanaka mihitsy izy ireo amin'izany asa izany. Manodidina ny diman-jato sy arivo ariary (7 500 fmg) ny fatana iray raha maka maro ary roa arivo ariary (10 000 fmg) kosa raha atsinjarany ny fatapera amboarin’ireto olona ireto. Mahalafo eo amin’ny dimapolo (50) isa eo isan’andro ry zareo. Mamatsy ny eny Anosibe sy ny tsena hafa izy ireo amin'izany asa izany. Azo lazaina fa mahavelona ity asan-tanana ity fa tsy ampy tosika izy ireo, lasa atao fanenjehana ilay hoe asa tsy ara-dalàna, fa tsy hitadiavana vahaolana hampivoatra azy.  
  Lire la suite ...
Page 10 sur 39